Greenhouse

Kwaliteit en innovatie zijn de drijvende krachten van de Nederlandse kassenbouw. Wereldwijd is 90% van alle glazen kassen van Nederlandse oorsprong. In een voortdurend samenspel tussen de kassenbouw- en installatiebedrijven en hun klanten is de stand van de techniek van de Nederlandse tuinbouw op het huidige hoge niveau gekomen. De moderne Nederlandse tuinbouwkassen vormen de perfecte basis voor een gezonde, rendabele bedrijfsvoering.

Thema_Greenhouse.jpg

Een belangrijke peiler voor de kwaliteit van de Nederlandse kassen is de Nederlandse norm voor tuinbouwkassen: NEN 3859. Deze norm is ontwikkeld door o.a. de kennis Instituten TNO Delft en Wageningen Universiteit. In dit proces is ook praktijkervaring zeer van belang. Deze wordt vertegenwoordigd door intensieve samenwerking met verzekeraars en tuinders. 

Om innovatie en normontwikkeling op het gebied van kassenbouw te initiëren heeft AVAG stichting Hortivation opgericht. Daarnaast is het kwaliteitscertificaat HortiQ ontwikkeld. Leveranciers verkrijgen dit certificaat door te voldoen aan objectief opgestelde kwaliteitscriteria voor kassen en de installaties op het gebied van energie, Co2, water en kunstmeststoffen.

De bij AVAG aangesloten (toe)leveranciers van kassen en installaties voor de glastuinbouw kunnen voor iedere situatie en opdrachtgever de ideale kas leveren, bouwen en installeren. Zij werken, in samenspel met de tuinbouwsector en diverse deskundigen, continu aan de ontwikkeling en innovatie van hun producten.

Cases

Nieuws

Geen items