Sundrop Farms

Uniek duurzaam tuinbouwproject in Australië. Het complex gebruikt voor de elektriciteit-, warmte- en zoetwatervoorziening uitsluitend zonnewarmte en zeewater.

Foto_Sundrop.jpg

Uniek duurzaam tuinbouwproject in Australië

Sundrop Farms bevindt zich in Zuid-Australië, zo’n 12 kilometer ten zuiden van Port Augusta. Het betreft hier een absolute primeur: een kas met klimaatbeheersing en een volledig geïntegreerd systeem voor Solar Energy, dat elektriciteit levert en voorziet in ontzilt water met een hoge zuiverheidsgraad. Eén van de belangrijkste aspecten van dit project is het door zonne-energie aangedreven verwarmings-systeem met twee tanks voor warmteopslag, dat ervoor zorgt dat 720.000 tomatenplanten de winter kunnen overleven.

Het is een grootschalig project, zowel op technisch vlak als in fysieke zin. Het complex beslaat zo’n 55 hectare: 20 hectare aan kassen, 15 hectare aan bijgebouwen en nog eens 20 hectare aan collectoren voor thermische zonne-energie.

De uitdaging 

De Australische teler Sundrop Farms wil in de nieuwe kas tomaten produceren op een duurzame manier, zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen.

De kas wordt gebouwd op vijf kilometer afstand van de Spencer Bay, zoet water is niet voorhanden. Ook het ruige klimaat zorgt voor een uitdaging. 

De kas wordt geheel zelfvoorzienend gebouwd, energie wordt opgewekt door een grote zonnecentrale, de energie wordt gebruikt voor electriciteit, het klimaat in de kas en het ontzouten van het water. 

 

 

Resultaat / Oplossing 

Het complex bestaat uit vier identieke blokken van elk vijf hectare die onderling zijn verbonden met een corridor, die ook is voorzien van het ModulAIR-klimaatsysteem. Van der Hoeven leverde:

  • vier kassen van elk vijf hectare, met scherminstallatie en teeltgoten
  • de ModulAIR-klimaatinstallatie
  • het verwarmingssysteem
  • twee tanks voor warmteopslag (22.000 m³ en 6.000 m³), die in het systeem voor thermische zonne-energie zijn geïntegreerd
  • de water- en elektrotechnische installaties
  • het logistieke systeem voor intern transport en verwerking van de producten

Verdampingskoeling met zeewater

Het bijzondere aan de klimaatinstallatie bij Sundrop is, dat de (adiabatische) koeling geschiedt met zeewater in plaats van zoet water. De 4 kassen worden geheel onafhankelijk van elkaar aangestuurd met betrekking tot klimaatbeheersing en irrigatie.

Dit maakt het mogelijk om in de toekomst verschillende teelten in de verschillende kassen te zetten. De kassen zijn geïntegreerd met een Solar Energy System, dat op basis van zonlicht en zeewater zorgdraagt voor de benodigde verwarming, stroomvoorziening en zoet water.

De grootste buffertank in de tuinbouwsector en nog meer bijzonderheden

Een cruciaal onderdeel van het Solar Energy System is de 22.000 m³ buffertank voor de opslag van hoogwaardige warmte die benodigd is voor het ontziltingsproces. Deze buffertank – op dit moment de grootste buffertank in de tuinbouw – is geleverd door Van der Hoeven en gebouwd door F&H Crone. De laagwaardige restwarmte wordt opgeslagen in een tweede buffertank van 6.000 m³. Deze restwarmte voorziet in de verwarmingsbehoefte van het kassencomplex Gezien de hoge eisen aan het Solar Energy System, zijn beide buffertanks met medewerking van F&H Crone geheel gebouwd volgens de eisen van de EN14015-norm.

Het grootschalige complex in Port Augusta produceert jaarlijks zo’n 17 kiloton tomaten. Dat is ongeveer 15% van alle tomaten in Australië. Het landbouwbedrijf zorgt voor ongeveer 200 directe arbeidsplaatsen in Zuid-Australië, een gebied met een grote behoefte aan lokale werkgelegenheid.

Contact met Van der Hoeven

Bedrijfsnaam: Van der Hoeven
Teelt: Tomaten
Oppervlakte: 20 ha.
Plaats: Port Augusta, Southern Australia
Oplossing: Turn key ModulAIR kas

Vergelijkbare cases

Geen items