HortiQ

HortiQ-corporate-rgb.png

Onafhankelijk & Objectief

AVAG is initiatiefnemer van HortiQ. Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.

Controleerbare Normen

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet aan de normen die kassenbouwers, installateurs, kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbaar. Het internationaal erkende certificeringinstituut KIWA controleert de certificering.

Voor meer informatie klik hier voor de folder of bezoek de website www.hortiq.nl