Kwaliteit

AVAG zet zich in voor de belangen van onze leden en treedt namens de greenhouse technology sector op als gesprekspartner voor kennisinstellingen, overheden en andere belangenorganisaties.

Kwaliteit

AVAG-bedrijven hanteren een kwaliteitsstandaard. Deze zijn vastgelegd in de ISSO-handboeken 86, 87 en 88. Op deze handboeken zijn de BRL’s 8000 en 8001 gebaseerd. Bedrijven kunnen zich laten auditen op basis van deze BRL’s en zo een HortiQ-certificaat bekomen. Daartoe heeft de AVAG in het verleden de stichting HortiQ opgericht. De AVAG vindt deze regisseursrol van groot belang omdat bedrijven zo gebruik kunnen maken van een onafhankelijk en transparant kwaliteitssysteem.

Op deze pagina vind je meer informatie die betrekking hebben op de kwaliteit in de glastuinbouw en tuinbouwtechniek.