Vertical Farming

Urbanisatie zit wereldwijd in een versnelling, wekelijks komen er anderhalf miljoen stedelingen bij. Dit betekent dat in 2030 zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s woont.

Deze urbanisatie zorgt voor een verandering in de vraag naar verse groente, fruit en sierteelt producten. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het noodzaak om zo dicht mogelijk bij de steden of zelfs in de steden te gaan produceren.

Deze trend vraagt om compacte teeltsystemen met hoge producties per m2 en moet oplossingen bieden voor het mogelijk niet beschikken over daglicht.

Het antwoord op de vraag die ontstaat heet Vertical Farming. Hierbij kan men telen in de stad, niet in kassen maar in afgesloten ruimten en vaak in verschillende teeltlagen. Het licht komt niet van de zon maar van LED lampen en de planten staan niet in de grond maar in een laagje water of in een waternevel.

Deze trend is wereldwijd in opkomst en veel AVAG leden groeien mee met deze nieuwe manier van telen door hun producten en technologie hierop aan te passen.

Cases

Nieuws

Geen items