Hotel Amstelside

Deze duurzame tuinbouwkas op het dak van Hotel Amstelkwartier past in het oorspronkelijke idee van de hoteleigenaren: Een levend gebouw creëren waarin de vier cycli van energie, water, afval en materialen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

AVAG_Amstelside_Havencon.jpg

Met een hoofdrol voor de kas. Een recirculerend teeltsysteem maakt het mogelijk dat het water, afval en voedingsstoffen afkomsting van voedselafval uit de restaurants van het hotel worden hergebruikt. Zo wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het milieu.

Binnen de kas worden verschillende groentes geteeld. Er zijn secties voor o.a. tomaten, aardbeien, sla en kruiden. Naast het feit dat de kasinrichting tot de modernste ter wereld zal behoren, is het geheel zodanig ontworpen dat er in de toekomst allerlei aanpassingen doorgevoerd kunnen worden met minimale ingrepen. De kas bezit vier onafhankelijke voedingssystemen die allemaal op afstand bestuurbaar zijn. Daarnaast is het systeem compleet geïntegreerd in het intelligente gebouwbeheersysteem van Priva die het gehele hotel aanstuurt. In het geval van het uitvallen van een van deze systemen, kunnen de andere de taken overnemen. Er zijn extra capaciteiten in de systemen ingebouwd zodat aanvullende teelten toegevoegd kunnen worden.

Een van de vier onafhankelijke systemen is tevens een (bijna) gesloten ecosysteem. De vissen worden gekweekt in visbakken en het water, inclusief de mest die de vissen produceren, wordt gezuiverd en als voeding aan planten gegeven. De kas maakt dus gebruik van symbiotische waterplanten en dieren. Op dit moment worden er onderzoeken en proeven gedaan om van de voedselresten uit het hotel larven te kweken die het voedsel voor de vissen worden, zodat de kring echt voor 100% gesloten wordt.

Contact met Hotel Amstelside

Bedrijfsnaam: Hotel Amstelside
Teelt: Divers
Oppervlakte: 243 m²
Plaats: Amsterdam
Oplossing: Een recirculerend teeltsysteem

Vergelijkbare cases