B4Hydrogrow drijvend teeltconcept

Begin 2019 werden de eerste kroppen geoogst vanuit de bassins van B4Hydrogrow in Warmenhuizen. Hier kan jaarrond onder ruim 3 hectare glas evenveel worden geproduceerd vergelijkbaar met zo’n 100 hectare buiten.

Overigens teelt het tuinbouwbedrijf jaarlijks evengoed nog zo’n 130 hectare sla in de vollegrond. “Maar de risico’s lijken daar elk jaar groter te worden,” zeggen de eigenaren van B4Hydrogrow. “Vorig jaar zijn onze percelen vier keer getroffen door extreme weersituaties: hagel in het voorjaar, extreme droogte in de zomer, een zware storm in augustus en eindeloze natheid in het najaar. Dat sterkt ons alleen maar in het idee dat we op zoek moeten naar alternatieve productiemethoden.”

Voor dit project is gekozen voor het Botman Hydroponics drijvend teeltconcept.

  • Opkweek van jonge planten in een 10 lagen LED klimaatcel.
  • Productie op voedselveilige drijvers in vijvers met voldoende flow van de voedingsoplossing met daarin eenhoog gehalte aan opgeloste zuurstof. Weerbaar water.

Contact met B4Hydrogrow

Bedrijfsnaam: B4Hydrogrow
Contactpersoon: Jan Botman
Teelt: sla op water
Oppervlakte: 30.000 m2
Plaats: Warmenhuizen
Oplossing: Drijvend teeltconcept

Vergelijkbare cases

Geen items