Partners


AVAG hoofdpartner GreenTech

GreenTech is de wereldwijde ontmoetingsplaats voor alle professionals die betrokken zijn in de tuinbouw technologie. Gedurende 3 dagen vol met inspiratie en innovatie, GreenTech biedt het perfecte platform om te netwerken, ideeën uit te wisselen en zaken te doen.

GreenTech Amsterdam

Klik hier om naar de website te gaan.

GreenTech Mexico

Klik hier om naar de website te gaan.

PlantNet International

Om de internationale marktpositie van Nederland op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en greenhouse technologie te versterken, werken verschillende brancheorganisaties nauwer met elkaar samen en richten zich op sector overschrijdende vraagstukken.

 

Greenport West-Holland

AVAG is partner van Greenport West-Holland. De Greenport is het regionale samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het tuinbouwcluster. Dit cluster bevat alle bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt: van handelaren tot productiebedrijven en van veredelaars tot logistieke bedrijven. De Greenport onderzoekt welke acties nodig zijn voor die gezonde, vitale en duurzame toekomst: de ondernemers hebben daarbij de regie; overheden en onderwijs- en kennisinstellingen faciliteren.

Klik hier om naar de website te gaan.

 

 

NLinBusiness

NLinBusiness helpt ondernemers als geen ander om groeimarkten buiten Nederland te betreden. In zorgvuldig geselecteerde Cities of Opportunity bouwen zij aan NL Business Hubs, sterke netwerken van Nederlandse ondernemers en lokale dienstverleners.         

Jouw gids voor internationaal ondernemen: NLinBusiness.com

Wat komt er op je pad als jij wilt gaan exporteren of zakendoen in het buitenland? Hoe pak je het aan om succesvol te worden in het buitenland? Waar begin je bij het vinden van de juiste organisaties en ondernemers? En vooral; hoe bereid je jezelf goed voor op deze uitdaging?

Klik hier om naar de website te gaan.

 

GroenPact


Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. In GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Samen werken ze aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Klik hier om naar de website te gaan.

 

 

Dutch Greenhouse Delta

Dutch Greenhouse Delta (DGD) is hét eenduidige label dat we samen in de markt zetten, gericht op de internationale markt. De stichting DGD heeft als ambitie het DGD-label in de markt te zetten en het te exploiteren als een erkend marktlabel in de wereldmarkt. Met deze samenwerking zullen zij gezamenlijk de kansen in de internationale markt voor het Greenhouse technology domein vergroten met als ambitie de groeiende wereldbevolking van vers voedsel te voorzien, van goede kwaliteit en duurzaam geproduceerd.

Voormalig AVAG voorzitter Harm Maters: "Ondanks de sterke vraag naar Nederlands kwaliteit is het van belang dat wij als Nederlandse sector blijven werken aan naamsbekendheid, toegevoegde waarde en nieuwe concepten. Het ontwikkelen van een marktlabel voor de Nederlandse Greenhouse technology sector is een must!"

Klik hier om naar de website te gaan.