Arbocatalogus

AVAG Arbocatalogus

AVAG nam in 2010 het initiatief voor de ontwikkeling van een Arbocatalogus TuinbouwprojectenEen projectgroep bestaande uit AVAG leden, aangevuld met deskundigen van TNO Kwaliteit van Leven, een externe veiligheidskundige en een vertegenwoordiger van de NVOK (brancheorganisatie van de onderaannemers in de kassenbouw), heeft de werkmethodes opgesteld.

Alle werkmethodes zijn beoordeeld door mensen uit de praktijk. De VSR, de brancheorganisatie van de krijt- en reinigingsbedrijven heeft zich eveneens bij de arbocatalogus aangesloten en heeft voor de werkzaamheden die haar leden op en aan de kas verrichten, eveneens een werkmethode vastgesteld.

Na de vaststelling van de arbocatalogus door de algemene ledenvergadering van de AVAG is deze verder aangescherpt en aangevuld na gesprekken met de vakbonden FNV Bouw en CNV Bedrijvenbond (tegenwoordig CNV Vakmensen). Tot slot heeft ook de Arbeidsinspectie, na verwerking van enkele opmerkingen, de arbocatalogus formeel goedgekeurd.

U kunt de arbocatalogus hier inzien.