Lid worden?

Wij vertegenwoordigen bedrijven in de glastuinbouw die wereldwijd bekend staan om hun kwaliteit en innovatieve karakter.

AVAG heeft als doel de leidende positie van de Nederlandse Greenhouse Technology wereldwijd behouden. Dit doet zij door middel van het veilig stellen van kennis en door kwaliteitsrichtlijnen te bepalen. AVAG ondersteund haar leden door (internationale) contacten te leggen en onderhouden met o.a. overheden en ambassades. Door nauw en veelvuldig contact met onze leden binnen de werkgroepen en algemene ledenvergaderingen kijken we naar de behoefte van hen en spelen we hier waar mogelijk op in.

Het AVAG lidmaatschap levert naast haar primaire taak als collectieve belangenbehartiging voor haar leden en als woordvoerder voor de gehele sector op het gebied van kwaliteit, innovaties en strategische belangen voordeel op. 

Voor AVAG leden zijn onder andere AVAG verkoopvoorwaarden en ISSO boeken gratis beschikbaar. Daarnaast ontvangen leden korting bij GreenTech, HortiQ certificaat, Evo Fenedex en Aon verzekering.

Wij accepteren onze leden op basis van de volgende criteria: 

Voorwaarden voor lidmaatschap bij AVAG:

  • Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is actief op een of meer van de werkterreinen op het gebied van ontwikkeling, uitvoering en (op-) levering van opstallen in de glastuinbouw, in het bijzonder de bouw van kassen en bedrijfsgebouwen, alsmede de ontwikkeling, uitvoering en aanleg van technische installaties en/of onderdelen daarvan voor toepassing in de genoemde kassen en bedrijfsgebouwen, zulks eveneens in de ruimste zin des woords.
  • Deze activiteiten maken een structureel deel uit van de activiteiten en omzet van het bedrijf.
  • Het bedrijf is voorafgaand aan de lidmaatschapsaanvraag ten minste drie jaar actief met deze genoemde activiteiten. Als een bedrijf voorkomt uit een ander bedrijf (bijv. na een overname of management buy out) dat naar de mening van het bestuur is te beschouwen als een rechtstreekse voorganger van het bedrijf dat het lidmaatschap aanvraagt, wordt de bestaansduur van het voorgaande bedrijf bij de beoordeling van dit criterium betrokken.
  • Het bedrijf staat naar het oordeel van het bestuur te goeder naam en faam bekend.
  • Het bedrijf onderschrijft de doelstellingen van de AVAG en verklaart zich te zullen houden aan rechtmatig genomen besluiten van de ledenvergadering.