Activiteiten van AVAG

Het beleid van AVAG steunt op drie pijlers; kwaliteit, internationalisering en innovatie. Vanuit deze pijlers gaan wij te werk. Wij behartigen de belangen van onze leden door contacten te leggen en onderhouden met o.a. overheden, ambassades, gemeentes, kennisinstellingen en innovatiekringen.

AVAG HortiQ Logo.jpg

Kwaliteit

AVAG is initiatiefnemer van HortiQ. Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet aan de normen die kassenbouwers, installateurs,  kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbaar. Het internationaal erkende certificeringinstituut KIWA controleert de certificering.

Internationalisering 

Nederland is een wereldwijd gerespecteerd leverancier van integrated growing systems, componenten en bijbehorende service.

Als er ergens op de wereld, op welk continent dan ook, een glazen kas wordt gebouwd, heeft deze in de meeste gevallen zijn oorsprong in Nederland. De Nederlandse kassenbouw heeft wereldwijd een leidende positie; een resultaat van een lange reeks van jaren van ontwikkeling en innovatie van tuinbouwkassen en installaties.

AVAG heeft als doel deze leidende positie op de internationale markt voor haar leden te behouden. Dit doet zij door middel van het veilig stellen van kennis en door kwaliteitsrichtlijnen te bepalen. We werken hiervoor samen met kennisinstellingen en verzekeraars. 

Innovatie 

AVAG is initiatiefnemer van Hortivation. Hortivation is een onafhankelijke stichting en staat los van AVAG. Stichting Hortivation is opgericht in 2016 en heeft als doel het bevorderen van onderzoek betreffende o.a. constructiemethoden in de kassenbouw.

Hortivation bevordert een bredere en meer intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en verschillende kennisinstellingen.

Door deze bundeling van krachten wordt de jarenlange opgedane kennis en kunde binnen de Nederlandse tuinbouw technologiebranche veilig gesteld. Vanuit stichting Hortivation worden initiatieven genomen die voor de branche van groot belang zijn. 

Hortivation.jpg