Windset Farms

In de zoektocht naar een slim logistiek systeem om grote hoeveelheden paprika’s efficiënt te transporteren van de kas naar de centrale verpakkingshal, kwam Windset Farms (locatie Santa Maria, Verenigde Staten) uit bij TAKS Handling Systems.

Avag-WindsetFarms2.jpg

Windset Farms is met vestigingen in Canada en de Verenigde Staten een grote speler in diverse soorten versproducten voor de Noord-Amerikaanse markt. Voor een snelle en slimme verwerking van de paprika-oogst werd TAKS Handling Systems ingeschakeld. De vraag van Windset Farms was tweeledig: er moest een systeem komen om de paprika’s van de kas naar de verpakkingshal te transporteren en in de hal wilde men een efficiënt lossysteem. Verder was het van belang dat de paprika’s te allen tijde gewogen en getraceerd konden worden.

Oplossing

TAKS Handling Systems stelde een innovatief modulair systeem samen waarin wordt gewerkt met traceerbare CPS-bakken. Dit bestaat uit een vulsysteem waarmee de paprika’s volledig automatisch vanuit oogstkarren voorzichtig worden gelost in CPS-bakken. Vervolgens werd een buffer- en lossysteem gemonteerd en gekoppeld aan een reeds bestaande verpakkingslijn voor verdere verwerking in de centrale verpakkingshal. Met het nieuwe systeem wordt een vulcapaciteit van 20 CPS-bakken per uur gehaald en een loscapaciteit van 30 CPS-bakken per uur.

Resultaat

Windset Farms koos voor TAKS Handling Systems vanwege de slimme oplossing die aansluit op de bestaande verpakkingslijn. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om paprika’s tegen lage arbeidskosten vanaf verschillende locaties te transporteren naar een centrale hal. In combinatie met de intelligente software en kwalitatief hoogwaardige machines is het bedrijf nu voorzien van een toekomstbestendig systeem voor paprikaverwerking.

Contact met Windset Farms

Bedrijfsnaam: Windset Farms
Teelt: paprika’s
Oppervlakte: 12 hectare
Plaats: Santa Maria, Californië
Oplossing: traceerbare CPS-bakken en buffers

Vergelijkbare cases