lobby-traject

Inmiddels is het corona-virus al 4 maanden onder ons. Tijdens de ALV in juni hebben we de leden gevraagd wat het effect is op hun omzet in 2020. De uitkomst leest u verder in dit bericht.

Deze statistieken leveren de AVAG belangrijke informatie op in het lobby-traject. Daarom vragen wij u om in voorkomende gevallen deel te nemen.
In de crisis situatie heeft de lidmaatschap in Greenport Nederland zich bewezen. Zo stonden we samen sterk in de lobby naar de overheid om aandacht te vragen voor de effecten van corona in onze sector. Dat heeft veel publiciteit opgeleverd en nogmaals aangetoond hoe belangrijk onze sector is in feeding and greening the world.

Voor het eerst in de AVAG nieuwsbrief plaatsen we een poll. Een snelle manier om de meningen te peilen van leden. Dit keer gaat het over het houden van hybride bijeenkomsten.

Door corona waren ook wij gedwongen om digitale bijeenkomsten te houden. Inmiddels is een fysieke bijeenkomst mogelijk maar dan met een beperkt aantal deelnemers.
We hebben dit inmiddels tweemaal gedaan: de ALV op 23 juni en het event Greenhouse Technology as a Service op 1 juli.

Op beide bijeenkomst konden deelnemers ook op afstand deelnemen. Technisch is alles gelukkig goed verlopen. We hebben gemerkt dat meer mensen deelnamen aan de ALV dan gebruikelijk.
Mogelijk trekt deze vorm meer belangstelling vanwege het geringere tijdbeslag. Van diegene die live aanwezig waren, hoorden we dat zij het erg waardeerden dat ze ook elkaar weer konden ontmoeten. Dat hebben we toch lange tijd moeten missen.

Ik vond het in ieder geval prettig om iedereen te zien en bij te praten. Zo kunnen wij vertellen waar wij mee bezig zijn maar nog belangrijker: horen hoe het jullie gaat.

Voor nu wens ik iedereen een goede zomer en hopelijk tot snel!

Annie van de Riet

Uitslagen Effecten omzet 2020

Van de AVAG-leden verwacht 18% geen effect op de omzet, 51% 0-25% en 31% verwacht een omzetdaling van 25-50%.

In een onderzoek van Greenport vulden de (technische) toeleveranciers in de tuinbouw in dat 37% in Q1 werd geconfronteerd met een omzetdaling, 69% in Q2, 77% in Q3 en 65% in Q4.

Hier zien we dat het effect in de Greenhouse Technology sector later zichtbaar werd dan bijvoorbeeld in de handel maar langer blijft doorwerken.
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat 71% de AVAG-leden tijdens de ALV aangaf ook in 2021 nog een effect op hun omzet als gevolg van corona te verwachten.

56% verwacht dat deze omzetdaling beperkt zal blijven tot 25% en 15% van de respondenten verwacht in 2021 een omzetdaling tussen de 25-50%. Toch heeft 53% van de deelnemende AVAG-leden geen gebruik gemaakt van de verschillende overheidsmaatregelen.
17% maakt gebruik van de NOW, 5% van uitstel van betaling van belasting en 25% zowel van de NOW als van uitstel van belastingbetaling.