Servitization leidt tot kansen voor greenhouse technology sector

“Meer focus op het leveren van diensten, al dan niet in aanvulling op het leveren van producten, leidt tot omzetgroei!”, stelde Professor Jan van den Ende tijdens het Greenhouse Technology as a Service event. Van den Ende inspireerde de ruim 80 deelnemers off- en online door de kansen op nieuwe verdienmodellen te schetsen, maar benoemde evenzeer de risico’s van servitization: “Servitization is geen succes in elke situatie, maar hangt af van de specifieke markt, de concurrentie en bedrijfsstrategie.”

AVAG_01@TheStormFactory.png

“De verschuiving van bezit naar gebruik en het inzetten van technische innovaties als dienstverlening biedt mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen. We willen de sector met dit event inspireren” zo opende Annie van de Riet het event, sinds november 2019 voorzitter van de branchevereniging AVAG en gastvrouw van de dag.
Ook uit de reacties van de deelnemers aan het event blijkt dat servitization een hot item is. Veel leden van AVAG zijn actief mogelijkheden en kansen van servitization aan het onderzoeken in hun business.

Uit verschillende polls bleek dat circa drie op de vier deelnemers verwacht dat het aandeel van services in de totale omzet tot 2025 zal stijgen. Van den Ende benadrukte dat servitization weloverwogen keuzes vraagt “het bepalen van een specifieke doelgroep van voldoende omvang waarvoor de dienst een duidelijke toegevoegde waarde heeft is een belangrijke succesfactor”.

Het hybride "Greenhouse Technology as a Service" event werd georganiseerd door AVAG en stichting Hortivation in samenwerking met Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en vond plaats op 1 juli. Het event zal een vervolg krijgen in het najaar van 2020 waarbij de genoemde strategische vraagstukken nader uitgewerkt en besproken worden.