Hygiëne onderwerpen

Binnen de AVAG-vereniging besteden we dit jaar aandacht aan een aantal hygiëne onderwerpen. Dan denkt u wellicht aan Covid-19 maar daar heeft het niets mee te maken. Hoewel de hygiëne in het licht van Covid-19 nog steeds heel belangrijk is om het virus buiten de deur te houden. Onder hygiëne factoren versta ik hier onderwerpen die niet als extra positief worden ervaren omdat ze als vanzelfsprekend worden aangenomen en juist voor ergernis zorgen bij afwezigheid. Ik reken daartoe de AVAG-verkoopvoorwaarden en de AVAG-arbocatalogus.

annie 2020.jpg

De algemene ledenvergadering is in juni jl akkoord gegaan met de aanvulling van de AVAG-verkoopvoorwaarden met een bepaling over data. AVAG-leden leveren installaties en software die data genereren. Maar mogen deze leveranciers deze data zelf ook gebruiken? Dit was nog niet geregeld.
Daarom is nu opgenomen dat de leverancier (dus het AVAG-lid) de data die ontstaat door zijn installatie of software zelf mag gebruiken voor de optimalisatie van de geleverde producten en diensten. Ook mag deze data worden verrijkt met externe data.
Op die manier kunnen nog betere producten en diensten worden geleverd. En daar profiteert zowel de leverancier als de afnemer van.

Vanaf de zomer wordt er gewerkt aan de update van de arbo-catalogus. De eerste en huidige versie is opgesteld in 2010. Deze is vindbaar op en is destijds goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Dat betekent dat bij controle of bij een ongeval de arbo-catalogus leidend is bij de beoordeling van veilig werken.
Het is dus belangrijk dat we een actuele arbo-catalogus hebben waarin het veilig werken voorop staat maar waar ook, met respect naar de regelgeving, wordt gekeken naar wat werkbaar is in de praktijk.
Daarom bestaat de stuurgroep uit mensen uit de praktijk en een deskundige op het gebied van de wetgeving. Een actualisatie is van belang omdat door nieuwe technieken soms op een andere wijze wordt gewerkt en de wetgeving op een aantal punten is veranderd.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk en te leren van de ongevallen die hebben plaatsgevonden, zal de komende tijd om uw input worden gevraagd. Wij vragen u in het belang van de sector om daar uw medewerking aan te verlenen. Mogen we op u rekenen?

Met vriendelijke groet, Annie van de Riet