Arbocatalogus -

Veilig en gezond werken binnen tuinbouwprojecten

Paprika.jpg

AVAG is samen met verschillende partijen bezig om de arbocatalogus te actualiseren.
Wij hechten veel waarde aan de veiligheid in onze branche.
Daarom ondersteunen wij MKB bedrijven binnen de greenhouse technology bij hun veiligheidsplannen.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk, zal de komende tijd om input worden gevraagd bij AVAG-leden.

Meer weten? Neem contact op met het secretariaat