Avag nieuws

Consortium zet zich in voor ontwikkeling en toepassing van robots in glastuinbouw (17 juni 2021)

Een breed consortium van tuinbouworganisaties en onderzoeksinstellingen is gestart met een meerjarig programma voor de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw. Het consortium werkt daarvoor samen binnen het bestaande programma RoboCrops. Deelnemers zijn FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research.