26-3 | Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het ministerie van SZW en UWV hard werken aan een nieuwe maatregel die de Werktijdverkortingregeling vervangt. Deze gaat Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) heten.

Openstelling NOW

Bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen binnenkort een beroep doen op de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Het kabinet publiceerde vandaag, 31 maart, de voorwaarden hiervoor. UWV streeft ernaar de regeling aanstaande maandag, 6 april, open te stellen voor aanvragen

Een van de ingrepen waarmee de overheid ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis ondersteunt is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De nieuwe regeling vergoedt tot 90 procent van de loonkosten. 

De voorwaarden

  • De aanvrager verwacht ten minste 20 procent omzetverlies;
  • De aanvrager mag gedurende periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt werknemers niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • Een werkgever betaalt het loon van betrokkenen werknemers 100 procent door.

Tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom (loonsom is de totale loonkosten inclusief 33 procent werkgeverslasten gedeeld door het aantal werknemers).

  • Indien 100 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Valt 50 procent van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom van de werkgever.

Op basis van jouw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf stelt de uitkeringsinstantie vast wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en zal er een verrekening plaatsvinden. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Aanvraag indienen kan nog niet

Op dit moment kunnen aanvragen nog niet ingediend worden. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Op dat moment wordt er een speciaal loket geopend bij het UWV.

Ga na of u EHerkenning heeft

Er mogelijk sprake dat voor het aanvragen van de regeling een eHerkenning benodigd is.
Om het proces niet teveel te vertragen ga er daarom na of u  in het bezit bent van eHerkenning. Zo niet, maak de afweging om dit alvast aan te vragen.erkenning kan via internet aangevraagd worden en conform de berichten zou deze dan voor niveau 3 benodigd zijn. Er zijn kosten aan verbonden en dit wisselt per aanbieder. 

Mocht eHerkenning uiteindelijk niet benodigd zijn voor deze aanvraag, dan zal de eHerkenning in de toekomst steeds meer van pas komen bij de communicatie met Belastingdienst en andere (overheids-)instanties.

Vergelijkbare cases

Geen items