17-03 | Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

maatregelen-nl.png

Maatregelen zijn:

  • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  •  Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  •  Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  • Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Ga naar de website voor meer informatie

Vergelijkbare cases