EU Green Lanes

23 maart heeft de Europese Commissie besloten Green Lanes in te zetten. De goederenstroom van essentiële producten (zie alinea hieronder voor omschrijving) kan zo ongehinderd doorgang krijgen bij grensovergangen.

Onder dit besluit vallen ook (seizoens)arbeiders die werkzaam zijn ten behoeve van de essentiële productstroom. Dit laatste is goed nieuws voor de flexkrachten die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw.

Hieronder een gedeelte van de tekst die de Europese Commissie heeft opgesteld (23.3.2020, document C(2020 1897 final) onder punt 25:

To ensure the continuation of the flow of goods and materials, particularly fresh food and essential food products, live animals and feed, agricultural production inputs, medicines including veterinary medicines, personal protection equipment (PPE), and substances of human origin, and industrial inputs for production and maintenance of these processes, transport workers and operators of critical and essential supply chain services in all modes of transport should be considered as one of the priority groups – after strictly medical needs are addressed - in the distribution and allocation of personal protection equipment (PPE) such as disinfection products and gloves.

Lees hier de hele communicatie

Update 24-4-2020

De Europese Commissie heeft een standaarddocument opgesteld voor internationale transportmedewerkers. Dit kan desgewenst bij de grens overgelegd worden. Dit document tref je links onder dit bericht aan. De Commissie heeft ook een toelichting op de Green Lanes gepubliceerd, waaruit het transportdocument in de gewenste EU-taal gedownload kan worden.
Ga naar de website

Klik hier voor een certificaat voor internationaal transport

Green Lanes

Via onderstaande links vindt u de benodigde reis info voor België en Frankrijk, als meest voorkomende bestemmingen binnen de EU. Vervoer van materialen zal in de EU geen probleem zijn (zie standaard document boven), maar als er medewerkers willen reizen hebben ze in een aantal landen een vignet nodig. Ook hier is het van belang dat AVAG-leden tot de vitale oftewel cruciale beroepen worden gerekend.

ANBW-pagina: https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/buitenland/2020/april/coronamaatregelen-reizen-door-frankrijk

Frankrijk: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

België: https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/buitenland/2020/april/coronavirus-belgie-weert-nederlandse-automobilisten

VS

Voor afreizen van technisch personeel naar o.a. de VS en Canada hebben wij de volgende informatie opgehaald:

Wat betreft de VS, is er contact opgenomen met de Amerikaanse Ambassade in Nederland. Zij adviseren Nederlandse bedrijven, die vragen hebben over de mogelijkheid om technisch personeel naar de VS te sturen, contact op te nemen met het Consulaire team op het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam via het volgende email adres: AmsterdamCOVID19@state.gov 

Het moet dan echt om “essential travel” gaan. Het kan om die reden nuttig zijn om bij de aanvraag ook steunbrieven in te dienen waaruit de urgentie naar voren komt. Een dergelijke brief zou bijvoorbeeld afkomstig kunnen zijn van de Amerikaanse partner of van lokale “economic development” instanties, zoals een Kamer van Koophandel of een Business Council. 

Door de Amerikaanse Ambassade zijn we daarnaast verwezen naar het H--2A visum programma. Dit is een programma waarbij Amerikaanse werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor het op tijdelijke basis inhuren van buitenlandse werknemers voor landbouw gerelateerde werkzaamheden. Het gaat hierbij voornamelijk om werkzaamheden waarvoor onvoldoende Amerikaanse seizoenarbeiders kunnen worden gevonden zoals het plukken van de oogst. Dit zal naar verwachting dan ook niet van toepassing zijn op jullie werkzaamheden in de VS maar voor de zekerheid hierbij toch de link: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agricultural-workers

Canada

Tot 28 juni is het bijna onmogelijk voor Europeanen om Canada in te komen. Verlenen van after sales service of het geven van training voor al gesloten contracten, bijvoorbeeld bij nieuwe kassen, is daardoor niet mogelijk, concludeert de ambassade na contact met Immigration Canada. Nederlandse bedrijven wordt vooralsnog geadviseerd zoveel mogelijk online diensten te verlenen.

Whilst a number of exemptions to the travel restrictions do exist, those performing after-sales services, who are generally considered business visitors and not temporary foreign workers, are prohibited from working within Canada until the restrictions are lifted.

The Government of Canada has published a list of exemptions to these restrictions, which generally apply to those whose presence is deemed essential. A list of exemptions can be found on Immigration, Refugees and Citizenship Canada’s (IRCC) website. Please note that all entrants to Canada, irrespective of immigration status, are mandated to quarantine for a 14-day period. IRCC, along with other government departments, are continuing to closely monitor COVID-19 and any impacts on businesses and the wider Canadian economy. Since current restrictions are subject to change, we invite you to monitor our website for any future updates.

In addition to this, please also note that, as specified in the online guidance Business visitors [R186(a)]: Authorization to work without a work permit (International Mobility Program [IMP]) under the section ‘After-sales and lease services’, set-up services do not include hands-on activities, unless proprietary or product-specific knowledge to install or assemble is required.

Voorlopig kunnen installateurs/technisch personeel nog niet naar Canada reizen. In het antwoord wordt ook gesproken van een snel veranderende situatie. Uiteraard wordt dit scherp in de gaten gehouden.

Vergelijkbare cases

Geen items