Update 23-4 | Belangrijke websites

Vindt hier een overzicht met belangrijke websites voor actuele informatie over het nieuwe coronavirus

Coronacrisis Tuinbouw

AVAG zit samen met andere betrokkenen vanuit de tuinbouw in het coronacrisis team.
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis.
Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. 

Vindt hier de laatste informatie 
Ga naar website

Rijksoverheid

Alle informatie en maatregelen die tegen het coronavirus worden getroffen op Rijksniveau.
Ga naar website

RVO

RVO voorziet de website regelmatig van updates op relevante onderdelen.
Het gaat hierbij onder meer om landenpagina's (risicogebieden) en om aanpassing van enkele financieringsregelingen
Ga naar website

Reisadvies

Alle informatie betreft reisadvies per land
Ga naar website

VNO-NCW

Ga naar website

Kamer van koophandel

Veelgestelde ondernemers­vragen over corona
Ga naar website

MKB-Nederland

Alle informatie vanuit MKB-Nederland
Ga naar website.

EvoFenedex

Het coronavirus verspreidt zich in hoog tempo over de wereld en dat heeft een enorme impact op bedrijven en de logistiek|
Ga naar website

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies en informatie over de ziekte met doorverwijzingen naar Q&A’s en de verspreiding van het coronavirus.
Ga naar website

Coronaloket

MKB-Nederland, VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen.
Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Vergelijkbare cases

Geen items