Vervolgonderzoek ErfGoed naar chrysantenteelt op teeltvloer geslaagd

Tijdens een bijeenkomst op de proeftuin van ErfGoed in Moerkapelle afgelopen maandag is een tweede proef met de teelt van chrysanten op een teeltvloer succesvol afgesloten. Volgens onderzoeksleider Cock van Bommel van ErfGoed en René Corsten, senior adviseur chrysant bij onderzoeks- en adviesbureau Delphy, gaat het om een robuust systeem: “De resultaten zijn hoopgevend en de moeite waard om verder te onderzoeken. Het is daarom nu het moment om dit teeltsysteem in de praktijk toe te gaan passen.”

Erfgoed Teeltvloer.jpg

De tweede proef werd uitgevoerd in samenwerking met Delphy, Van Iperen, chrysantenveredelingsbedrijf Deliflor, Signyfy belichting en potgrondleverancier Van der Knaap. Het verschil met de vorige proef, is dat deze gebaseerd was op jaarrond telen. Van Bommel: “Twee weken na het planten is de korte dag periode ingegaan. Na in totaal 63 dagen is er geoogst.” Corsten: “We hebben hier een relatief kleine proefopstelling waar de omstandigheden niet allemaal even ideaal zijn.  Ondanks deze beperkingen zijn de resultaten positief. Ik ben ervan overtuigd dat een chrysantenteler hier veel meer uit kan halen. Dit teeltsysteem heeft zich nu voor de tweede keer bewezen, dus het is de moeite waard om dit verder uit te rollen.”

Het bemestingsplan voor de tweede proef werd geleverd door Van Iperen, terwijl Van der Knaap voor een speciaal potgrondmengsel bij een van de proefopstellingen heeft gezorgd. Bij de andere drie proefopstellingen werd grond van kwekers gebruikt.  Van Bommel: “Het potgrond mengsel gaf een snellere start en langere stelen, maar de gronden van de kwekers leverde wat zwaardere takken op. Of dat op de lange termijn ook zo zal zijn, is nog de vraag. Belangrijk is natuurlijk dat dit teeltsysteem gesloten is en je dus alle benodigde nutriënten met het gietwater mee kunt geven.”

Naast vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven waren er afgelopen maandagmiddag ook een aantal chrysantenkwekers aanwezig. Ook zij hopen dat er op korte termijn een praktijkproef gerealiseerd gaat worden, bij een kweker of anders bij het improvement centre in Bleiswijk. Van Bommel: “De overheid biedt voor emissieloos telen meerdere fiscale voordelen. ErfGoed kent de weg en is graag bereid kwekers die hiervoor belangstelling hebben daarmee te helpen.”
Corsten: “Belangrijk blijft de kwaliteit. Die moet gegarandeerd zijn. De chrysantenteelt in Nederland is topsport. Alleen wanneer je een topproduct levert, doe je mee. Alles lager dan een 8 is onvoldoende.
Je moet dus heel zeker zijn van de mogelijkheden. En natuurlijk is de kostprijs hoog, maar dat maakt niet meer uit als de groeivoordelen groot genoeg zijn.

Binnenkort start ErfGoed een vergelijkbare proef, maar dan met lisianthus. Van Bommel: “We hebben dat zes jaar geleden met kokos op de ErfGoedVloer geprobeerd. Dat leverde niet de gewenste resultaten op. Met de inzichten die we nu met de chrysant op hebben gedaan, verwachten we ook in die teelt positieve resultaten te boeken.In opdracht van Van Iperen en ErfGoed is van de proef met chrysant een informatieve video gemaakt. Kwekers die deze video willen ontvangen, kunnen zich daarvoor inschrijven via de website van Van Iperen en ErfGoed.

 

De voordelen van de ErfGoedVloer

Het gebruik van de ErfGoedVloer heeft volgens Van Bommel een aantal andere belangrijke voordelen. “Allereerst het feit dat je hiermee een gesloten systeem creëert waardoor er geen sprake meer is van emissie naar de ondergrond. Naast het milieuvoordeel zorgt dit natuurlijk ook voor een kostenbesparing van water en meststoffen die hergebruikt kunnen worden.” Het onderdoor watergeven heeft als groot voordeel dat het gewas niet nat worden waardoor schimmels en onkruid nauwelijks kansen krijgen. Een ander belangrijk pluspunt is het feit dat er bij de teeltwisselingen vanwege de beperkte teeltlaag veel minder gestoomd hoeft te worden “Het feit dat de ontsmetting veel effectiever is, zorgt er voor dat telers maximaal in kunnen zetten op biologische gewasbescherming.” Tijdens de proeven bij ErfGoed is er uitsluitend biologie ingezet. “Doordat er uitsluitend van onderaf water wordt gegeven, spoelt de biologie niet van het blad af en blijft daardoor veel effectiever.”