Van der Tak: ‘Sector verdient eigen minister’

CDA-prominent Sjaak van der Tak vindt de tijd rijp voor weer een eigen minister voor land- en tuinbouw.

In een vandaag op de website van Groente en Fruit gepubliceerd artikel breekt Sjaak van der Tak een lans voor een Minister van Voedsel, Land- en Tuinbouw.

"De glastuinbouw verdient in een nieuw kabinet een minister die het gewicht van de sector recht doet. Een eigen minister benadrukt het economisch belang van de sector. Hij of zij heeft als lid van de ministerraad toegang tot het algemene regeringsbeleid, wat de mogelijkheid biedt om op het juiste niveau bij nationale regeringen overal ter wereld aan tafel te komen”, aldus Sjaak van der Tak in zijn opiniestuk.

Eigen minister, geen apart departement

De Westlandse burgemeester pleit voor een eigen minister met titulatuur waarin de tuinbouw herkenbaar is: de minister voor Voedsel, Land- en Tuinbouw. In ons omringende landen is dat volgens hem gebruikelijk en op deze manier is er geen apart departement nodig. Er kan voor gekozen worden om het onderdeel te laten zijn van het ministerie van Economische Zaken. Tuinbouw is nu verspreid over vier ministeries en dat kan volgens Sjaak van der Tak veel beter. Verder benadrukt hij in het stuk dat de aandacht voor de relatie tussen gezonde voeding (voldoende groente en fruit eten) en gezondheid nog in de kinderschoenen staat. "Met gezonde voeding kunnen we de kosten voor de gezondheidszorg flink terugbrengen. Een mooie opgave voor de minister voor voedsel!", zo zegt hij.

Van der Tak is nu nog burgemeester van Westland. Hij treedt per 1 oktober aan als voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

Bron: gfactueel