Symbolische overhandiging Groeifonds-bijdrage aan Greenport Horti Campus

Greenport Horti Campus heeft officieel de bijdrage vanuit het Groeifonds in ontvangst genomen. Tijdens de Katapultdag 2023 in Amsterdam was Greenport Horti Campus een van de vijftien samenwerkingsverbanden die een symbolische cheque kreeg overhandigd. Greenport Horti Campus gebruikt de bijdrage uit het Groeifonds voor publiek-private samenwerkingen, met als doel dat talent, innovatie en kennis beter en sneller terechtkomen bij bedrijven in de teelt, techniek en handel in het Greenport-cluster.

foto-katapult.jpeg

Netwerkorganisatie Katapult heeft als doel de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Katapult ontving in 2022 een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds, dat investeert in grootschalige projecten die zorgen voor economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Die bijdrage is bestemd voor het opschalen van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Bijdrage voor vier jaar

Negentien samenwerkingsverbanden konden een aanvraag indienen voor een deel van de Groeifonds-bijdrage: daarvan zijn er vijftien toegekend. Eén van die aanvragen kwam van Greenport Horti Campus. Voor de zomervakantie werd bekend dat de aanvraag van Greenport Horti Campus inderdaad is goedgekeurd. Dat betekent dat Greenport Horti Campus een bijdrage van maximaal 9 miljoen euro voor de komende vier jaar ontvangt uit het Groeifonds voor publiek-private samenwerkingen.

 

Katapultdag

Afgelopen week organiseerde Katapult een bijeenkomst waarbij de vijftien ‘high potential ecosystems’ symbolisch hun bijdrage uit het Groeifonds ontvingen: de Katapultdag 2023. Nico van Hemert, programmaregisseur van Greenport Horti Campus: “De overhandiging symboliseert de start die we maken met het verder versterken van de leercultuur in het Greenport-cluster.”

Talent, innovatie en kennis sneller bij bedrijven krijgen

De aanvraag van Greenport Horti Campus heeft betrekking op het versterken van de samenwerking tussen bedrijven, voortgezet onderwijs, mbo en hbo rondom leren en innoveren. Tientallen bedrijven en organisaties uit de Greenport West-Holland ondertekenden de aanvraag, onder meer door de brancheorganisaties Glastuinbouw NL, GroentenFruit Huis en AVAG, en Royal FloraHolland. Zij zetten zich dus in voor het sneller krijgen van talent, kennis en innovatie bij bedrijven in het Greenport-cluster (teelt, techniek en handel). Het gaat daarbij met name om de thema’s Digitalisering en Energieneutraal.

Leven Lang Ontwikkelen

Zo kunnen de Greenport Horti Campus (GHC), het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en de partners op de drie fysieke GHC-campuslocaties ervoor zorgen dat medewerkers sneller digitaal vaardiger worden en beter kunnen omgaan met de vraagstukken rondom Energieneutraal. Door deze aanpak van Leven Lang Ontwikkelen blijven bedrijven, in de teelt, de techniek en in de logistiek concurrerend en zal de beschikbaarheid van juist gekwalificeerde medewerkers mogelijk worden gemaakt.