Svensson en Elektravon Haket ontvangen HortiQ-kwaliteitslabel

"We zijn een internationale speler in de tuinbouwwereld en juist bij een fysieke afstand die groot is, biedt HortiQ houvast en is kwaliteit aantoonbaar,” aldus Remko Noordermeer van Svensson, die maandag 10 december het HortiQ-certificaat ontving. Ook Elektravon Haket ontving een certificaat. Roelof Haket: “We merken dat er bij onze klanten behoefte is aan zekerheid. Als de ontwerpen en de uitvoering van de installaties voldoen aan de vastgestelde normen, geeft dat de zekerheid aan de klant.”

Svensson en Elektravon Haket ontvangen HortiQ kwaliteitslabel.jpg

De twee bedrijven ontvingen het certificaat tijdens de tiende jaarbijeenkomst van HortiQ, uit handen Wim de Wit, bestuursvoorzitter HortiQ, die ook gelijk afzwaaide. “Een jubileum,” licht De Wit toe. “In 2009 reikten we de eerste certificaten uit en ik ben blij te concluderen dat het goed gaat en de waarde van HortiQ zo gezien wordt. Met elkaar versterken we de keten.” De bijeenkomst vond plaats bij Kubo, die al tien jaar werkt volgens de richtlijnen van HortiQ.

“Er zijn inmiddels ook al drie audits voor nieuwe certificaathouders gepland voor begin 2019, vertelt Harm Maters van AVAG, een van de grondleggers van HortiQ. We hopen daarmee nog drie bedrijven het certificaat te mogen overhandigen. “De HortiQ-certificering laat zien welk bedrijf de focus heeft op topkwaliteit.” 

Zware eisen

De HortiQ-certificering wordt uitgereikt aan bedrijven die getoetst zijn op hun interne processen, de organisatie en de kwaliteit van het product. De eisen daarvoor zijn gebaseerd op de NEN-normering en de normen die zijn vastgelegd in drie kwaliteitshandboeken. Deze boeken zijn opgesteld door het instituut Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KviNL). De toetsing van de bedrijven wordt  uitgevoerd KIWA als onafhankelijke certificerende instelling. De certificering blijft drie jaar geldig, waarbij jaarlijks tussentoetsen plaatsvinden. 

Onafhankelijke kwaliteit

Het HortiQ-certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere technische toeleveranciers aan de glastuinbouw. Het HortiQ-certificaat wordt door de technische industrie en tuinbouw gebruikt zowel in nationale- als internationale markten.

Ook werd tijdens de bijeenkomst het combiproduct HortiQ HagelUnie toegelicht. Door de krachten te bundelen, spelen de partijen in op de behoefte van internationale investeerders op gebied van total approach, kwaliteit en risicomanagement.

De HortiQ-gecertificeerde bedrijven zijn, naast genoemde bedrijven, Alcomij, Bosman Van Zaal, Certhon, Dalsem Tuinbouwprojecten, Enthoven Elektrotechniek, Gakon Horticultural Projects, Hoogendoorn, J.M. van der Hoeven, Kubo Tuinbouwprojecten, PB Techniek, Snelder, Van der Hoeven greenhousebuilders, Van Dijk Heating, Vyverberg Greenhousing en Zantingh.

Bedrijven die interesse hebben in het onafhankelijke keurmerk, kunnen zich aanmelden via info@hortiq.nl.