Steun voor Leven Lang Ontwikkelen in de Tuinbouwsector

Greenport Horti Campus ontvangt steun van Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en AVAG voor Leven Lang Ontwikkelen in de tuinbouwsector. De drie belangrijkste brancheorganisaties in de tuinbouwsector hebben zich aangesloten bij de Greenport Horti Campus om een actieve leercultuur en sterkere innovatiecapaciteit in de regio te bevorderen.

Katapult Foto.jpg

De Greenport Horti Campus, onderdeel van Greenport West-Holland, heeft als doel kennis en talent dicht bij ondernemers te organiseren en voldoende opgeleide medewerkers op mbo-, hbo- en wo-niveau te waarborgen. Daarnaast streeft de campus naar het uitdragen van het intelligente imago van de Greenport, het promoten van de regio als hét internationale kenniscentrum rondom Feeding & Greening the Mega-cities en het vormen van netwerken en campussen.

AVAG, Glastuinbouw Nederland en GroentenFruit Huis ondersteunen de aanpak van de Greenport Horti Campus en ook de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. De voorzitters van de brancheorganisaties, Adri Bom (voorzitter Glastuinbouw Nederland), Annie van de Riet (voorzitter AVAG) en Janine Luten (voorzitter GroentenFruit Huis), zijn bijeen gekomen met Jolanda Heistek (directeur Greenport West-Holland/Greenport Horti Campus).

 

Jolanda Heistek zegt hierover: "Onze regio is wereldwijd toonaangevend op het gebied van teelt, techniek en handel & logistiek. Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en AVAG zijn op die gebieden dé ondernemersorganisaties. Door hun steun voor de Greenport Horti Campus kunnen we deze positie verder versterken. Dat doen we samen met de ondernemers in de regio. We zijn dus blij dat de drie brancheorganisaties onze aanpak ondersteunen."

Groeifonds-aanvraag

Binnenkort zal de Greenport Horti Campus een aanvraag indienen bij Katapult, een organisatie die 300 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen mbo, hbo en bedrijven monitort. Deze organisatie heeft een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds voor de doorontwikkeling van dit soort samenwerkingsverbanden. Daarvoor heeft Katapult in totaal 210 miljoen euro toegezegd gekregen. In de zomer zal besloten worden welke vijftien van de negentien ingediende projecten een bijdrage krijgen.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de Greenport Horti Campus een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds van 9 miljoen voor de komende 4 jaar, met uitzicht op nog 3 miljoen voor het 5e en 6e jaar. Deze bijdrage zal worden gebruikt om de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs verder te verbeteren, waardoor medewerkers sneller digitaal vaardiger worden en beter kunnen omgaan met de vraagstukken rondom energieneutraliteit. Deze aanpak van Leven Lang Ontwikkelen zorgt ervoor dat bedrijven in het glastuinbouwcluster concurrerend blijven.