Dankzij de inzet van waterbassins vermindert de kans op wateroverlast

25 Rainlevelrs actief: 139 hectare extra opvangcapaciteit

In Rainlevelr werken tuinders en overheden samen aan droge voeten door hun waterbassin of watersilo in te zetten om regenwater op te vangen bij piekbuien.
Het succes van het concept ligt in de eenvoud van het systeem. Voorafgaand aan een zware bui informeert het Hoogheemraadschap de tuinders per sms over de neerslagverwachting en vraagt hen om ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Met een aparte aflaatleiding – voorzien van motorklep – kan het waterniveau vanuit de klimaatcomputer verlaagd worden. De tuinder bepaalt zelf of hij gehoor geeft aan het aflaatverzoek.
Het idee is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, tomatenteler Lans en Glastuinbouw Nederland. De Rainlevelr-voorzieningen worden vergoed door het Hoogheemraadschap.
 
Belangrijke rol voor installatiebedrijven

Installatiebedrijven spelen een cruciale rol in Rainlevelr: ze zijn onmisbaar vanwege de noodzaak van een goede installatie én in de rol van ambassadeur door hun klanten te attenderen op Rainlevelr. Daarnaast kunnen ze vanuit hun ervaring meedenken over hoe de installatie verbeterd en verder ontwikkeld kan worden – in samenhang met de ontwikkelingen binnen de sector - en aan welke eisen deze moet voldoen.
Er zijn inmiddels installatiebedrijven die Rainlevelr standaard meenemen in hun offertes als er een hemelwaterreservoir aangelegd moet worden.
 
Een blik naar de toekomst
De uitdaging voor de toekomst is om Rainlevelr een integraal onderdeel van elk glastuinbouwbedrijf te laten worden. Hiervoor moet het concept zich kunnen doorontwikkelen in samenhang met andere ontwikkelingen binnen de sector. In het bijzonder ook met de ideeën rond vergroting van de voorraadvorming van gietwater zoals ondergrondse opslag.
 
Meer weten?
Kijk dan op www.rainlevelr.com.
Heeft u suggesties ter verbetering of uitbreiding van het systeem, neem dan contact op met Hugo Vreugdenhil (hvreugdenhil@hhdelfland.nl of 06 11 71 78 91).