Nauwer samenwerken onder de nieuwe naam PlantNet International.

Om de internationale marktpositie van Nederland op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en greenhouse technologie te versterken gaan de brancheorganisaties uit de verschillende sectoren nauwer samenwerken onder de nieuwe naam PlantNet International.

PNI logo.jpg

Nederland is op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en greenhouse technologie, in al haar facetten, wereldwijd toonaangevend. Onder de juiste voorwaarden en met
gericht beleid kan die die rol verder uitgebouwd worden waarmee het een belangrijke stimulans wordt gegeven aan de Nederlandse economie.

Om bovenstaande ontwikkeling te versterken intensiveren de plantaardige brancheorganisaties met de oprichting van PlantNet International hun onderlinge samenwerking. Tot deze
organisatie zijn toegetreden:

  • AVAG (greenhouse technologie)
  • GroentenFruit Huis (groente en fruitketen)
  • NAO (aardappelen)
  • Plantum (veredeling en uitgangsmateriaal)
  • Royal Anthos (bloembollen en boomkwekerij)
  • VGB (bloemisterij)

Gezamenlijk vertegenwoordigen zij het nationaal en internationaal opererende bedrijfsleven dat zorgdraagt voor een omzet van ongeveer 30 miljard euro per jaar waarvan het merendeel op exportmarkten.

PlantNet International is de rechtsopvolger van Greenport Holland.
PlantNet International richt zich op sector overschrijdende vraagstukken. Het gaat dan om handelsbevordering, wegenemen van handelsbelemmeringen (o.a. fytosanitair), keuringen en het toezicht op keuringen. Maar ook andere onderwerpen zoals de internationale opdracht van de Topsectoren, duurzaamheid in afzetgerichte vraagstukken, internationaal betalingsverkeer en arbeidsmarktbeleid. Als vertegenwoordiger van het internationaal opererende plantaardige bedrijfsleven, ziet PlantNet International zich als collectief aanspreekpunt voor zaken die gehele plantaardige handelssector aangaan.