Introductie HortiQ-concept heeft geleid tot betere kas met meer zekerheid

Addy Breugem, Thanet Earth: “Introductie HortiQ-concept heeft geleid tot betere kas met meer zekerheid” Het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse tuinbouwtechnologiesector HortiQ en verzekeraar Hagelunie introduceren gezamenlijk het HortiQ-concept voor de internationale glastuinbouw. Het doel van het HortiQ-concept is naast het realiseren van een absolute topkwaliteit kas, de ondernemer al in de planfase te ondersteunen op het gebied van risicomanagement en zijn bedrijfscontinuïteit.

Avag_HortiQ_Addy Breugem Thanet Earth.jpg

 

 Thanet Earth in Engeland breidde pas geleden haar kassencomplex uit met 6,5 ha., gebruikmakend van het HortiQ-concept. Addy Breugem, een van de eigenaren, vertelt: “Het werkt heel prettig en het levert tijdwinst op dat Hagelunie in een vroeg stadium meekijkt en meedenkt met de bouwplannen. Uiteindelijk is er een betere kas neergezet, waarbij de ervaringen van schades is verwerkt in de kasconstructie. Dit geeft mij meer zekerheid dat een storm geen of minder (vervolg)schade oplevert, wat de bedrijfszekerheid ten goede komt. Daarnaast heeft dit ook een gunstig premie-effect op de discount waardoor de aanpassingen zich binnen enkele jaren zullen terugverdienen”.

Alle risico’s worden, voordat de bouw start, geïnventariseerd, waarna gezamenlijk preventiemaatregelen worden bepaald om de ingecalculeerde risico’s te borgen. Door juist vooraf dit proces te doorlopen en tot overeenstemming te komen over de mogelijke preventiemaatregelen biedt de HortiQ-gecertificeerde kassenbouwer meerwaarde. Meer zekerheid, minder kans op vertragingsschade (teeltvertraging) en besparing op operationele kosten voor de tuinbouwondernemer zijn het resultaat.

 Door het samenbrengen van de kennis over kwaliteitsnormen in de glastuinbouw van HortiQ en de kennis over tuinbouwverzekeringen van de Hagelunie, ontstaat maximale expertise in de vorm van het HortiQ-concept. HortiQ gecertificeerde bedrijven werken volgens objectieve en erkende kwaliteitsnormen op het gebied van kasconstructie, water, meststoffen, verwarming en CO2. Met de aangesloten kassenbouwbedrijven is besloten het HortiQ-concept standaard in te zetten bij turnkeyprojecten, waardoor risico’s beter gemanaged kunnen worden. Het komende jaar wordt gestart in Europa en Canada. Afhankelijk van de ervaringen kan het nieuwe concept ook in andere landen worden ingezet. Een volgende stap is het betrekken van de toelevering in het HortiQ-concept.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van HortiQ, Claudia van Doorn via tel.nr. 0174 – 446660 of via info@hortiq.nl