Nieuwe stap in samenwerking AVAG/Hortivation en het groen MBO

Annie van de Riet, directeur van Hortivation, heeft in het bijzijn van Nico van Hemert, de projectleider van CIV-Groen/Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de samenwerkingsovereenkomst getekend met het groen MBO. Deze overeenkomst opent de deuren voor MBO-studenten om gebruik te maken van de SIOM-software. SIOM is een krachtige tool die is ontwikkeld door Hortivation in samenwerking met TNO. Met SIOM kunnen gebruikers sneller, nauwkeuriger en hoogwaardige kassen ontwerpen die geschikt zijn voor veelvoorkomende gewassen in diverse klimaatzones. Dit innovatieve systeem verbetert het ontwerpproces aanzienlijk en leidt tot betere resultaten. ‘Belangrijk dat het nieuwe MBO-talent ook gebruikt kan maken van deze software’, aldus Annie van de Riet.

IMG_2866.jpeg

 

 

SIOM

De Greenhouse technology sector wordt geconfronteerd met een wereldwijd sterk stijgende vraag naar duurzame tuinbouw productiesystemen. De afgelopen jaren heeft Hortivation samen met TNO en het bedrijfsleven SIOM ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om voor een bepaalde locatie een passend technologieconcept (kastype, omhulling, scherming, koeling, etc) te ontwerpen. SIOM gebruikt een combinatie van ontwerpmodellen om de effecten van technologie in de situatie te bepalen.

SIOM is een beslissingsondersteunende tool voor kassenbouwers en investeerders.

Wat is het CIV-Groen?

Het CIV-Groen staat voor het Centrum Innovatief Vakmanschap Groen waarin brancheorganisaties en AOC’s (groene MBO-scholen zoals Yuverta, Aeres en Lentiz) samen werken om tot een beter MBO-aanbod te komen. Het CIV Groen kent vijf Praktijkclusters: Agro, Dier, Food, Natuur & Leefomgeving en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Rick van Dam (voorzitter Raad van Bestuur Lentiz) en Jacqueline Kroon (beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw NL) zitten voor dit laatste cluster in het bestuur van Stichting CIV Groen. Nico van Hemert is projectleider voor dit Praktijkcluster. CIV Groen is onderdeel van het GroenPact. Zie ook  Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (civ-groen.nl)

Hoe krijgen studenten toegang tot SIOM?

Eén van de doelstellingen van het CIV Groen is het maken van inspirerende content voor MBO-studenten die direct gekoppeld is aan nieuwe ontwikkelingen in de sector. Het Praktijkcluster T&U heeft inmiddels negen online-modules zoals Techniek in de Kas, Telen op Afstand, Het Nieuwe Telen en Big Data in de Teelt. Deze online-modules zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit Colland, sectorcommissie Glastuinbouw. In de online-module voor Techniek in de Kas zit een link naar SIOM. Zij krijgen met een code toegang tot deze software als onderdeel van hun lesprogramma.