Nieuw lid - Botman Hydroponics

Botman Hydroponics is per oktober 2020 lid geworden van AVAG. Het innovatieve bedrijf brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied van teeltsystemen voor de glastuinbouw, informatie die van grote waarde is voor de branchevereniging.