Meteor Systems, pionier in teeltsystemen, kiest voor aansluiting bij AVAG

Met Meteor Systems uit Breda voegt AVAG haar 78ste lid toe. Het familiebedrijf heeft zich in een kwart eeuw ontwikkeld van pionier in teeltsystemen voor de glastuinbouw tot wereldwijd vooraanstaand fabrikant. ‘Om de snelle ontwikkeling op het internationale toneel de baas te blijven, is het belangrijk dat wij intensiever samen optrekken met gerenommeerde branchegenoten. Velen hebben zich verenigd binnen de AVAG en dat is een groot voordeel’, zegt Laura Rastovac, marketing manager van Meteor Systems.

Pand Meteor Systems - Breda.png

Het Bredase bedrijf ontwikkelt en produceert duurzame teeltsystemen voor diverse gewassen, waaronder de nieuwste (verticale) waterteelttechnieken. Waar Meteor Systems vooral bekend om is, zijn de teeltgoot- en irrigatiesystemen om van de grond af te telen en het overtollige drainwater op te vangen en te recirculeren. Oprichter Chris Bastiaansen ontwikkelde als voormalig tomatenteler het teeltsysteem dat inmiddels wereldwijd in gebruik is. Het assortiment blijft voortdurend in ontwikkeling. Het is uitgebreid met fruitoverkappingen, waaronder telen onder zonnepanelen, verticaal in meerdere lagen telen en waterteelttechnieken. De productie vindt plaats in Breda. Voor de internationale verkoop opende Meteor Systems vestigingen in een aantal landen: al in 2000 één in Canada, in 2019 in China en in september van dit jaar volgde ook Mexico. Vanuit het Midden-Amerikaanse land moet de Latijns-Amerikaanse markt optimaal worden bediend.

 

‘Kwamen elkaar vaker tegen’

Laura: ‘We volgen de trend in landen waar steeds meer vraag is naar duurzame teeltsystemen. We zitten in de Golfregio, in Marokko en in Turkije maar ook in opkomende markten als India en Kazachstan.’ Om die reden is er ook voor aansluiting bij AVAG gekozen, als brancheorganisatie voor de kassenbouw- en installatiesector. ‘We kwamen elkaar natuurlijk al vaker tegen op beurzen. Toetreding is daardoor zeker al eens onderwerp van gesprek geweest. Samen met de AVAG-leden kan Meteor Systems het duurzaam produceren van voedsel wereldwijd verbeteren en versnellen. Het moment om hieraan samen te werken met andere ondernemers in de sector is er nu. Zeker in het huidige ondernemersklimaat vinden we die aansluiting belangrijk. Ook de mogelijkheid van HortiQ-certificering via AVAG is een uitstekend middel om extra zekerheid aan de markt te bieden.’

AVAG-bestuurslid Frank Boers nieuwe directeur

Meteor Systems telt inmiddels 130 medewerkers. Research and development staan onverminderd hoog genoteerd, wat onder meer resulteerde in ontwikkelingen op het gebied van telen op water en telen onder zonnepanelen. Sinds 1 september heeft Meteor Systems in de persoon van Frank Boers een nieuwe algemeen directeur. Hij is niet alleen goed bekend in de glastuinbouw, afkomstig van tuinbouwtoeleverancier BOAL, maar ook al enige tijd aangesloten als bestuurslid van AVAG. 

60-jarig bestaan AVAG

Met de toetreding van Meteor Systems heeft AVAG inmiddels 78 aangesloten bedrijven. In precies 60 jaar tijd is de AVAG uitgegroeid van een vereniging voor kassenbouwers tot een platform voor bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw. Die kunnen bij AVAG rekenen op ondersteuning op het gebied van innovaties, kwaliteit, internationalisering en arbeidsmarkt. AVAG is initiatiefnemer van HortiQ,  het onafhankelijke en objectieve kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw.