Menno van den Brink volgt Pieter van Berchum op in bestuur AVAG

Na negen jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur heeft Pieter van Berchum afscheid genomen van branchevereniging AVAG. Door zijn pensionering komt er ook een einde aan zijn taak als operationeel directeur van Gakon Horticultural Projects. Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 20 april werd Menno van den Brink als zijn opvolger gepresenteerd. De 40-jarige ’s-Gravenzander is operationeel en technisch directeur bij Van der Hoeven Horticultural Projects B.V.

Menno van den Brink.jpeg

 

Voor Pieter van Berchum was het in 2014 vanzelfsprekend om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie binnen branchevereniging AVAG. ‘Gakon is altijd al nauw betrokken geweest bij AVAG. We zitten in een branche met gezamenlijke belangen. Ik vind het belangrijk dat je daar je steentje aan bijdraagt. Je kunt er informatie vandaan halen, maar je kan vanuit zo’n vereniging ook promotie doen voor de branche. Zeker richting overheden sta je met z’n allen sterker.’

Voorzitter installatiewerkgroep

Pieter van Berchum is naast bestuurslid actief geweest als voorzitter van de installatiewerkgroep. Verder heeft hij onder andere een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Arbo-catalogus en de update hiervan. De catalogus is destijds ontwikkeld  door de AVAG om kassenbouw- en installatiebedrijven een handvat te geven voor veilige werkomstandigheden.

Ook heeft Pieter een rol gespeeld bij het verschijnen van de branchespecifieke ISSO-handboeken, waarvan er één exclusief voor de installatiebranche is ontwikkeld. ‘Ik laat een groeiende vereniging achter, er komen nog steeds leden bij. Ik ben ook blij dat er altijd nieuwe mensen klaar staan om openvallende bestuursfuncties in te vullen.’

Internationaal besef

Ook zijn opvolger is goed bekend met de kassenbouw en installatietechniek: Menno van den Brink is operationeel en technisch hoofdverantwoordelijk bij Van der Hoeven Horticultural Projects. Menno  is al een aantal jaren actief binnen de AVAG. Menno: ‘Als branche hebben we het toch voor elkaar dat internationaal het besef is dat je zaken moet doen met Nederlandse aannemers en toeleveranciers voor een hightech tuinbouwproject. Dat kunnen we niet als individuele bedrijven, daar hebben we een sterke branchevereniging voor nodig.’

Als AVAG-lid had hij onder meer een aandeel in het herschrijven van de ISSO 88-publicatie. Ook nam Menno zitting in diverse NEN-commissies, onder andere voor glasnormen en de Nederlandse normcommissie. Als afgezant van die normcommissie nam hij deel aan de Europese Normcommissie van de actuele kassenbouwnorm EN13031-1.