Lichte toename uitbreidingsplannen onder Nederlandse glastuinders

De Nederlandse glastuinders lijken positiever dan voorgaande jaren; voor het tweede jaar op rij neemt het percentage uitbreidingsplannen toe. Daarnaast neemt het percentage glastuinders met beëindigingsplannen af.

Dit blijkt uit de resultaten van de Nederlandse GlastuinbouwScanner 2016 die AgriDirect jaarlijks uitvoert. Tijdens deze telefonische inventarisatie die in het laatste kwartaal van 2016 werd uitgevoerd, hebben circa 1.800 Nederlandse glastuinders vragen beantwoord over hun toekomst- en investeringsplannen.

Glasgroentetelers willen het meest uitbreiden

9,9% van de Nederlandse glastuinders heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Voor het tweede jaar op rij kan een toename worden gesignaleerd. In 2014 lag dit percentage op 7,7%. De glasgroentetelers zijn dit jaar het meest uitbreidingsbereid (14,0%). Onder de vaste plantentelers is men het minst uitbreidingsbereid (3,5%).
Lichte afname percentage ‘stoppers’

Ten opzichte van 2015, zien we dit jaar een lager percentage glastuinders met beëindigingsplannen. 8,5% van de Nederlandse glastuinders heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten te stoppen, dan wel af te bouwen. In 2015 was dit 9,1%. Vaste plantentelers hebben relatief gezien de meeste beëindigingsplannen (12,3%). Het percentage ‘stoppers’ is het laagst onder de glasgroentetelers (6,2%).

Minder opvolgers staan klaar om stokje over te nemen

Op 20,7% van de glastuinbouwbedrijven (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) staat een opvolger klaar om het stokje over te nemen. Op 10,0% is de opvolger zelfs al in de maatschap opgenomen. Het percentage opvolgers loopt in de afgelopen jaren licht af. Vorig jaar rekende 22,2% op een opvolger.

Wim van den Boomen, voorzitter vakgroep glastuinbouw bij ZLTO, reageert: “De sector is inderdaad positiever gestemd dan enkele jaren geleden. De uitbreidingsplannen zaten bij enkele glastuinders waarschijnlijk al wat langer in de planning, maar gezien de gesteldheid van de sector waren deze enige tijd uitgesteld. De glastuinders beginnen weer wat meer vertrouwen te krijgen en beginnen weer te investeren. Er zijn in de sector altijd ups en downs geweest, maar de laatste moeilijke periode heeft helaas wat langer aangehouden. Maar dat de glastuinders nu weer wat meer willen gaan investeren, geeft alvast een voorteken dat we in elk geval weer op de goede weg zijn.”

Bron: Agridirect