Leiderschap is de beperkende factor bij innovatie

“Innoveren is ook de kunst van het loslaten”, spiegelde keynote speaker Ben Verwaayen tijdens het Future Trends & Innovations Event, the next step in Horticulture Technology zijn publiek voor.

Future Trends & Innvations_online.jpg

“Leiders vinden het moeilijk om beslissingen te nemen over onbekende zaken. Maar om te veranderen is vertrouwen hebben in de kennis en kunde van je medewerkers een randvoorwaarde, zodat innovatieprocessen juist doorgang kunnen vinden”. Venture capitalist Ben Verwaayen inspireerde de ruim 150 genodigden met een andere kijk op leiderschap, samenwerken en het belang van technologie.

“Het tijdperk van ketensamenwerking is voorbij”, aldus Ben Verwaayen. “Samenwerken door middel van convergerende cirkels is de methode om snel en doelgericht te innoveren. Iedere ondernemer werkt vanuit zijn eigen specialisme aan het gezamenlijke doel, waardoor efficiëncy centraal staat. Samenwerken met partijen buiten de eigen sector kan zelfs een versnelling teweegbrengen. Maar de eerste vraag die überhaupt beantwoord moet worden door een ondernemer, is ‘Moet ik het? of Wil ik het? Er moet namelijk een intrinsieke prikkel zijn om te innoveren. Zonder deze prikkel is de kans van slagen aanzienlijk minder”.

 De ontwikkelingen in het Greenhouse Technology domein laten een sterke groeicurve zien. “Gedreven door de groei van de wereldbevolking zal de voedselproductiviteit verder stijgen, tezamen met de kwaliteit van het voedsel en de productie”, aldus Harm Maters, scheidend voorzitter van de AVAG en een van de gastheren van het event. “De sector zal nog zwaarder moeten inzetten op samenwerkingsvormen rondom data en dataplatformen, waarbij volledig voorspelbare productiesystemen in het verschiet liggen”. De boodschap van Maters was helder: “De sector moet nu in actie komen om een leidende positie in te kunnen nemen, anders doen de wereldwijd actieve technologiebedrijven dit. Initieer coalities, start innovatieprojecten op en ontwerp nieuwe businessmodellen die verbinden, met de investeerder als klant en een autonome kas als stip op de horizon”.

Diverse innovatieprojecten met een tijdslijn van 5 tot 10 jaar tot implementatie stonden ook op de agenda van het event, zoals Plantenna, algoritmen voor voedsel en vertical farming. De bezoekers van het Future Trends & Innovations, the next step in Horticulture Technology werden ook geprikkeld met korte termijn innovatieprojecten, zoals robotisering, satelietdata, SIOM en E-growing.

Het "Future Trends & Innovations, the next step in Horticulture Technology" event werd georganiseerd door AVAG, Stichting Hortivation en TNO, in samenwerking met de GreenTech en vond plaats op 28 november in het World Horti Center in Naaldwijk.

Future Trends & Innovations_online.jpg (1)