Jonge boeren en tuinders schrijven manifest land- en tuinbouw van de toekomst

Donderdag 22 april presenteren de jonge boeren en tuinders een manifest met hun toekomstvisie aan de landbouwspecialisten van de Tweede Kamer. Dat gebeurt tijdens een online debat dat door de jonge boeren geïnitieerd is. Vanuit AVAG ondersteunen wij dit manifest.

Het manifest heeft als titel ‘Maakt u met ons beleid, dan worden onze dromen werkelijkheid’. Centraal staat hoe de sector constructief door wil groeien naar de land- en tuinbouw van de toekomst. Het manifest is een initiatief van jonge boeren en tuinders: jongerenraden van coöperaties in de land- en tuinbouw en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Via het manifest doen de jonge boeren en tuinders een oproep aan de politiek om ruimte te geven voor ondernemerschap en ontwikkeling. Volgens het manifest zien de jonge ondernemers door hun passie en kennis oneindig veel mogelijkheden. NAJK-voorzitter Roy Meijer geeft aan: “Jonge boeren en tuinders zitten vol energie en creativiteit om uitdagingen aan te gaan. Wij zijn ambitieus en onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem. Onder de juiste condities kan de land- en tuinbouw haar belangrijke functies ook in de toekomst blijven vervullen en blijft het aantrekkelijk om in de sector te werken.”

Lange termijnperspectief
De land- en tuinbouwsector ervaart veel belemmeringen in de bedrijfsvoering door extra en steeds veranderende regelgeving. Hierdoor komt de concurrentiepositie onder druk te staan. De jonge boeren en tuinders stellen in hun manifest: “Jonge boeren en tuinders werken hard aan innovaties om emissies terug te dringen, ondanks dat deze innovaties kostbaar zijn. Daarom pleiten wij voor een lange termijnperspectief. Stop met plotselinge beleidswijzigingen en maak een wet voor compensatie als dit toch onvermijdelijk is, zodat rekening gehouden wordt met de terugverdientermijnen.’’

Ruimte voor innovatie
In het manifest vragen de boeren om beleid dat ruimte biedt aan innovatie. Het voorstel is doelen te stellen in plaats van detailregelgeving zodat het vakmanschap ingezet kan worden deze doelen te realiseren. Tevens wordt gevraagd de positie van boeren en tuinders in de keten te prioriteren en ruimte te geven om samen te werken aan verduurzaming en een eerlijkere prijs. In het manifest wordt ook aandacht besteed aan bedrijfsovername. De oproep is om het fiscaal instrumentarium voor bedrijfsovername te behouden. Specifiek wordt gewezen op het behoud van de Bedrijfsopvolgings-regeling (BOR) en de landbouwvrijstelling. Om aantrekkelijk te blijven voor de jonge generatie zien de jonge boeren en tuinders graag dat er ingezet wordt op betere educatie en informatievoorziening over de land- en tuinbouw en wijzen zij op de noodzaak te investeren in het agrarisch onderwijs.

Historisch manifest
In Nederland zijn veel succesvolle land- en tuinbouwcoöperaties met een lange geschiedenis, tot 100 jaar terug. Boeren en tuinders zijn naast eigenaar van hun bedrijf ook mede-eigenaar van deze coöperaties. Deze beschikken over jongerenraden waar jonge boeren en tuinders lid van zijn om te beslissen over de toekomst. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat al deze jongerenraden onder leiding van NAJK gezamenlijk een manifest opgesteld hebben en met elkaar samenwerken aan de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. “Jong agro en tuinbouw Nederland laat van zich horen met een duidelijke stem en boodschap”, stelt Roy Meijer.

Geïnteresseerden kunnen het debat met de landbouwspecialisten van de Tweede Kamer volgen via YouTube.