Jong, groen en ambities, gaat dat samen?

Jong, groen en ambities, gaat dat samen?

De groene sector en de mogelijkheden die een opleiding in Agri, food, tuinbouw en leefomgeving biedt zijn voor veel jongeren een blanco blad. GroenPact en Motivaction deden er onderzoek naar. Wat blijkt? Jongeren interesseren voor de groene sector kan best. Maar hoe dan? Tijd voor uitwisseling in een ‘Het kan dus wel’-sessie! Het auditorium in de HAS Hogeschool in Den Bosch was goed gevuld donderdag 16 mei. Blijkbaar is het een onderwerp dat veel van ons bezig houdt: jongeren de groene sector in krijgen, hoe doe je dat?

Innovatie, carrièrekansen, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap: dat zijn belangrijke drijfveren voor jongeren als ze een opleiding of baan kiezen. Dus hoe zit dat in de groene sector? Motivaction onderzocht in opdracht van Groenpact welke afwegingen jongeren maken en wat hun affiniteit met de groene sector is. De uitslag was opmerkelijk: meer dan de helft van de jongeren staat open voor de groene sector. En net zo opmerkelijk: ze zijn zich niet bewust van de mogelijkheden die de sector biedt. Er zijn drie doelgroepen geïdentificeerd:

  • 27% van de jongeren is breed geïnteresseerd en heeft affiniteit met vrijwel alles wat de groene sector te bieden heeft. Deze groep is makkelijk te bereiken.
  • 30% van de jongeren kenmerkt zich vooral door een sterke interesse in techniek. Maar dat de sector doorspekt is van technische en innovatieve mogelijkheden weten ze niet.
  • Een groep van 43% terughoudende jongeren heeft vooral affiniteit met economie, zorg en welzijn (mens en dier) en helemaal niet met techniek. En ook deze groep is niet op de hoogte van het ondernemende karakter van de sector.

Conclusie: onbekend maakt ook in dit geval onbemind. Jongeren weten weinig over wat de sector ze te bieden heeft en leggen geen link met ondernemerschap en techniek. Meer jongeren in de sector vraagt dus om inzet op andere beeldvorming. Daar valt winst te behalen.

Wees je bewust van je bril en zie wie je voor je hebt

Marijn van Dongen van Platform Talent voor Technologie heeft al eerder met het drijfverenbijltje van Motivaction gehakt. In zijn presentatie lichtte hij toe welke inzichten 10 jaar ervaring binnen Techniekpact hebben opgeleverd:

  • Het is essentieel om te weten wie je voor je hebt, er is niet één type jongere
  • Ken de drijfveren, triggers en barrières van jongeren om hen voor de groene sector te interesseren
  • Het helpt om meerdere verhalen en contexten te hebben
  • Wees je bewust van je persoonlijke verhaal: wie ben ik en wat vertel ik?

“Wat werkt is het achterhalen van het verhaal van de persoon die voor je zit, qua interesses, leefwereld en voorkeuren. Dat betekent ook dat we onze eigen, vaak gekleurde, bril af moeten zetten zodat we in de breedte mogelijkheden kunnen verkennen. Laat alle mogelijkheden voor iemand open en sluit op voorhand niets uit. Drijfveren kunnen veranderen, dat heeft met ontwikkeling te maken. Positieve ervaringen bepalen uiteindelijk welke keuzes je maakt. Voedsel en groen zijn belangrijke werelden binnen techniek.”

Aan de slag!

Weten is één, maar dan? Op basis van de resultaten uit het onderzoek en de inzichten opgedaan tijdens de presentatie gingen meer dan 80 deelnemers met elkaar in discussie over de kenmerken van de jongeren in de segmenten en hoe deze het beste te interesseren voor groen. Opdracht daarbij: “Focus je niet op hoe lastig het is maar denk buiten bestaande kaders en zet mensen op een ander been. Dan kom je tot nieuwe ideeën”. Dat leverde een aantal sprekende pitches op:

“Zet aansprekende rolmodellen en boegbeelden in”, "verbindt onderwijs en bedrijfsleven sterker om aansprekende beelden neer te zetten”, “speel in op de fun-geld-avontuurbehoefte: hoe realiseer ik een tuin op Mars?”, “intensiveer de afstemming tussen ouders, leerlingen en scholen”.

Samen de verdieping zoeken op een andere aanpak werkt beter dan alleen! was de conclusie van de zaal, dus graag meer van dit soort sessies.

‘We moeten het groene gevoel versterken. Deze sector doet ertoe.’

Dick Pouwels, bestuurlijk trekker van Programma Arbeidsmarkt binnen Groenpact sloot af met de noodzaak om meer jongeren te interesseren voor een opleiding in het groen. “De cijfers liegen er niet om: in de sector is zo’n 15% van de beroepsbevolking vertegenwoordigd, terwijl zo’n 3,5% van de studentenpopulatie een opleiding op één van de groene scholen volgt.”

(https://www.groenpact.nl/nl/groenpact/show/Jong-groen-en-ambities-gaat-dat-samen.htm )

Meldt u zich nu aan voor het HortiTalent programma.

Stuur een e-mail naar c.vandoorn@avag.nl