Innovatiepact Greenport West-Holland zet volgende stap in ‘doorbraakinnovaties’

AVAG heeft samen met ruim 40 andere bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en overheden hebben het vernieuwde Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor het verbeteren van het innovatieklimaat voor de regionale glastuinbouw. Dat gebeurt onder meer door het opzetten van Communities of Practice voor kansrijke ‘doorbraakinnovaties’.

innovatiepact2-01-1.jpg

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Voor een deel ontstaan innovaties als vanzelf in de praktijk. Maar er zijn onderwerpen en thema’s die meer inzet en energie vragen en tegelijk grote impact kunnen hebben: dit zijn de zogenoemde doorbraakinnovaties.

Daarom startte de Greenport in 2018 met het Innovatiepact, dat door tientallen partijen werd ondertekend. Het Innovatiepact is ingericht als platform voor innovatie: partners ontwikkelen samen ambities en werkagenda’s, op basis van mogelijke knelpunten bij ondernemers. Daarvoor worden onder meer bestaande initiatieven in kaart gebracht, tijdelijke coalities gevormd en projecten mogelijk gemaakt.

Sindsdien zijn op aansprekende thema’s samenwerkingen gestart, zoals op het gebied van human capital, digitalisering, functionele biodiversiteit, gezonde voeding, water en plastics. Het gaat in totaal om veertien onderwerpen. Bij veel van die onderwerpen zijn nu al concrete resultaten geboekt, zoals de start van een aantal Communities of Practice, de ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland en verschillende samenwerkingen en onderzoeken op het gebied van vertical farming.

Het Innovatiepact had een looptijd tot begin 2021. Op 12 februari is de verlenging van het pact tot 2025 ondertekend door ruim 40 bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en overheden. Het Innovatiepact gaat door op de ingeslagen weg. Het blijft voor bedrijven en kennisinstellingen mogelijk om het Innovatiepact te ondertekenen, om zo samen te werken het innovatie-ecosysteem in de regio te versterken.