Hortivation lanceert website

Stichting Hortivation heeft vanaf 4 oktober een website. Op www.hortivation.nl kunnen bezoekers alles vinden over onder andere de rekentool CASTA/kassenbouw en lopende innovatieprojecten. Aanleiding voor het maken van deze website is de verdere profilering van de greenhouse technology sector in zowel de nationale als internationale markt

Op de site is getracht recht te doen aan alles waar stichting Hortivation voor staat, innovatie, kennisontwikkelingen en bundeling van krachten binnen de greenhouse technology sector.

In 2015 is Hortivation gestart met de gezamenlijke uitvoering van innovatie projecten in samenwerking met kennisinstituten TNO en WUR Wageningen. Tevens is een aanvang gemaakt met het verstrekken van licenties voor het gebruik van software (onder andere rekentool CASTA/kassenbouw) aan professionele kassenbouw- en technologie bedrijven. Op de website kunnen investeerders zien of hun businesspartner over een software licentie beschikt. Heeft de business partner deze licentie? Dan is de investeerder verzekerd dat zijn kas voldoet aan de Nederlandse kassenbouwnormen en/of de toepassingen van de Nederlandse expertise voor Dutch design elders in de internationale markten.

Harm Maters, plaatsvervangend voorzitter Hortivation: “De greenhouse technology sector is een substantieel onderdeel van het Nederlands tuinbouwcluster. De sterke groei in de wereldmarkt van duurzame productie systemen voor fresh food en flowers onderstreept nog eens de omvang van de daadwerkelijke business en de potentie voor verdere markt groei in de wereld”.

Mede door de website is het mogelijk om stakeholders wereldwijd te informeren over de Nederlandse kennis en expertise van producten en/of dienstverlening. Wij nodigen u van harte uit om onze site te bekijken.

 Klik hier voor de website

Over Stichting Hortivation

De stichting Hortivation richt zich op technische innovaties en kennismanagement in de glastuinbouw. De aangesloten bedrijven opereren internationaal en zijn actief in de ontwikkeling van wereldwijde levering voor (hoogwaardige) kassystemen voor het telen van groente, fruit, bloemen en planten. Hortivation heeft de ambitie om voor de sector strategische innovaties snel beschikbaar te krijgen en samen met de bedrijven de toppositie van Nederland op het vlak van “integrated growing systems” te waarborgen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lindy van der Drift,
Communicatie Stichting Hortivation, info@hortivation.nl, 06 - 42 64 22 68