het nieuwe normaal

We zijn inmiddels al een beetje gewend geraakt aan “het nieuwe normaal” oftewel de 1,5-m economie. Veelal wordt er vanuit huis gewerkt. Zo doen we dat bij de AVAG ook. Vaak meerdere vergaderingen per dag via Teams of Zoom. Heel efficiënt maar ook wel eentonig omdat er nauwelijks aandacht is voor het sociale contact. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we zelfs de Algemene Ledenvergadering digitaal georganiseerd. Ik had vooraf niet kunnen bedenken dat mijn eerste ALV bij de AVAG op deze wijze zou verlopen.

Op 21 april hebben 45 personen deelgenomen aan deze vergadering. Meer dan gebruikelijk. Waarschijnlijk hebben mensen meer tijd en vergde de vergadering minder tijd omdat er geen reistijd en … geen borrel was. Nadeel van op deze manier vergaderen is dat er weinig interactie is. Ik voelde me een nieuwslezer die tegen een scherm aan moet praten terwijl er geen feedback is. Het kon niet anders.  

Door de digitale vorm is het vooral een kwestie van zenden geweest. We hebben kunnen toelichten hoe wij in de lobby hebben gehandeld in het dossier Corona. Na afloop hebben we wel wat vragen gehad over specifieke problemen met vervoer van materialen en personen naar bepaalde landen. Ondanks de internationale afspraken daarvoor doen zich soms toch issues voor in de praktijk. Gelukkig hebben we een aantal leden concreet kunnen helpen. Fijn!

 

Verder hebben we jullie tijdens de Algemene Ledenvergadering bij kunnen praten over de Human Capital Agenda die de AVAG heeft ondertekend. Met een aantal HR-mensen van AVAG-bedrijven is een eerste overleg geweest hoe we elkaar op dit vlak kunnen helpen en versterken. Op verzoek komt er een vervolg.

 

De eerstvolgende ALV staat gepland voor 23 juni. We gaan er vanuit dat de RIVM-richtlijnen ten aanzien van bijeenkomsten tegen die tijd ongewijzigd zijn. Dat betekent dat we met maximaal 30 personen kunnen vergaderen.  Daarom gaan we werken met een inschrijving. De eerste 30 leden zijn welkom bij het World Horti Center. De overige leden kunnen via een digitale omgeving deelnemen aan de vergadering. Er liggen dan wel een aantal zaken ter besluitvorming voor dus we gaan nog onderzoeken hoe we dat moeten regelen.
Een mooi uitdaging. U zult in uw bedrijven dagelijks voor vergelijkbare uitdaging staan

 

We zouden overigens graag een nieuwe Masterclass starten. 1 juli starten we met een kick-off seminar waar iedereen kan hier aan deelnemen. Het thema is “Greenhouse Technology as a service”. Prof. Jan van den Ende laat ons zien hoe andere sectoren steeds meer diensten zijn gaan leveren en wat dat voor hun verdienmodel betekent. Reserveer daarom alvast 1 juli van 16.00 – 17.00 uur en laat u inspireren!

Vanaf deze plek wens ik u veel succes en wijsheid bij het ondernemen in deze bijzondere tijd!

Annie