Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en Nederlandse ambassade organiseren handelsmissie naar Frankrijk

RVO en de Nederlandse ambassade organiseren eind 2021 een handelsmissie naar Frankrijk. Het doel van deze missie is het bevorderen van de handelsrelatie tussen Nederlandse en Franse bedrijven, wat d.m.v. clustervorming van bedrijven en kennisinstellingen binnen Glastuinbouw en Kassenbouw een impuls kan krijgen

Frankrijk is met een aandeel van 9% samen met het VK de derde/vierde exportmarkt voor Nederlandse agrofood en een belangrijke exportmarkt voor hoogwaardige en duurzame producten, technologie en kennis. Ook voor wat betreft tuinbouw (bedekte teelten – glastuinbouw) is en blijft Frankrijk een interessante markt voor Nederlandse bedrijven. In de afgelopen twee jaar zien we een toename van handelsvragen / interesse van Nederlandse bedrijven actief in tuinbouwsector.

Reden om als overheid (Nederlandse ambassade in Frankrijk en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een sectorstudie Bedekte Teelten Frankrijk te laten uitvoeren. De resultaten van de studie zijn op 6 juli j.l. tijdens een webinar gepresenteerd. De studie is beschikbaar op aanvraag.  

Handelsmissie 

In het kader van een meerjarig programma wordt hier nu opvolging aan gegeven met een handelsmissie naar Frankrijk. De missie duurt drie dagen en vindt plaats in West-Frankrijk. Er kan vooralsnog gekozen worden uit twee opties qua data: ofwel in de laatste week van november 2021; ofwel in de tweede week van januari 2022 (rondom vakbeurs Sival, die plaatsvindt in Angers).

De exacte data zullen t.z.t. volgen, op basis van het aantal aanmeldingen.

Kosten van deelname per bedrijf zijn 500 € excl. BTW per bedrijf (maximaal 1 deelnemer). De prijs is inclusief deelname aan programma, collectieve activiteiten, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Reis-, en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de ambassade zijn niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt uw interesse kenbaar maken bij: Marieke Riesmeijer (marieke.riesmeijer@minbuza.nl, +33 (0)140623357).