Publicatie certificatieschema Groen Label Kas 2022

De eisen van het certificatieschema van Groen Label Kas worden periodiek herzien. De herziening van het schema zorgt ervoor dat Groen Label Kas bij de tijd blijft. Reacties op het conceptschema zijn beantwoord en goedgekeurd door het College van Deskundigen Plantaardig.

Het College heeft het schema op 2 december 2021 vastgesteld.
Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

Algemeen

  • Ordening van eisen is veranderd. Basiseisen en keuzemaatregelen staan nu per thema bij elkaar weergegeven

Basiseisen

  • Controle van zaken die wettelijk vereist zijn en door bevoegd gezag worden gecontroleerd zijn uit het schema verwijderd.
  • De vereiste hemelwateropvang bij niveau B is aangepast en de stikstofemissienorm voor enkele gewassen verlaagd.

Keuzemaatregelen

  • Keuzemaatregelen die te weinig toevoegen aan verduurzaming zijn verdwenen. Dat zijn bv. ontsmettingsinstallaties, vestiging in Greenports.
  • Nieuwe keuzemaatregelen op het gebied van water, hergebruik van materialen en dubbel ruimtegebruik voor zonnepanelen.

Bekijk hier het nieuwe certificatieschema met ondersteunende documenten.

Ingangsdatum

De eisen in het vernieuwde schema gelden met ingang van 1 januari 2022.

Certificeren met Groen Label Kas

Tuinbouwkassen die (blijven) voldoen aan de eisen van het Groen Label Kas kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

Meer informatie