Annie van de Riet

Hoewel het corona-virus al langer in China ronddwaalde, zijn we er in Europa toch nog door overvallen. De impact is enorm en wordt nu ook zichtbaar in onze sector. Als AVAG-leden zijn we onderdeel van de vitale sector omdat we de voedselproductie up & running houden. Toch drogen de orders op. Als de economie weer gaat draaien, zal er dus nog een na-ijl effect zijn. Nog even los van de situatie op dat moment bij de opdrachtgevers. Met andere woorden hoe het dan staat met hun investeringsbereidheid.

Deze week nam ik namens de AVAG deel aan een teleconference van VNO-NCW. We werden daarin rechtstreeks bijgepraat door Hans de Boer. De pessimisten verwachten dat deze crisis nog wel een jaar kan duren. Met een economische krimp van meer dan 11% tot gevolg. Een heel zwart scenario. Optimisten verwachten dat we na 12 april gefaseerd kunnen opstarten. Aan de bedrijven wordt gevraagd met beide scenario’s rekening te houden en deze voor het eigen bedrijf uit te werken.

De maatschappij toont met alle overheidsmaatregelen het warme hart aan het bedrijfsleven. Er is veel geld uitgetrokken. Alleen al de liquiditeits- en solvabiliteitsmaatregelen beslaan 12% van het nationaal inkomen!

In mijn belrondje hoor ik dat veel AVAG-leden een beroep doen op de NOW (voorheen deeltijd-WW). Om in aanmerking te komen moet er een verwacht omzetverlies zijn in 3 opeenvolgende maanden. De eerste maand hiervan kan in het verleden liggen. De omzet wordt vergeleken met de omzet in dezelfde maanden een jaar geleden. Ik heb nog geen duidelijkheid kunnen krijgen of het gaat om de gefactureerde of de betaalde omzet.
Een aantal AVAG-leden werkt bijvoorbeeld met servicecontracten die nu wel worden gefactureerd maar waarvan het onzeker is (bijvoorbeeld door kwekers van sierteelt) of ze ook worden betaald. VNO-NCW heeft een lobby ingezet dat het gaat om de omzet van een werkmaatschappij en niet van een concern. De regels hieromtrent zijn nog onduidelijk. Een DGA kan worden meegenomen in de regeling mits deze tevens werknemer is en premies zijn afgedragen. Overigens werd gisteren ook duidelijk dat de eerste betalingen uit de NOW-regeling nog ca. 4 weken op zich laat wachten.

De overheid helpt liquiditeitsruimte te creëren door uitstel van de belastingen (LB van februari, IB, BTW, VPB, energiebelasting). Het uitstel is standaard voor 3 maanden. De invorderingsrente is verlaagd naar 0,01%.

De overheid en de maatschappij helpen waar mogelijk. Daar kunnen we blij mee zijn. Maar Hans de Boer deed ook een beroep op het bedrijfsleven om daar zuinig op te zijn: “De maatschappij toont een warm hart aan het bedrijfsleven, laten wij dat ook doen aan de maatschappij”. Hij deed daarbij een dringend beroep op het bedrijfsleven om de betalingstermijnen niet te verlengen en flexmedewerkers niet naar huis te sturen. “We hebben elkaar nodig om deze crisis te boven te komen”, aldus de voorzitter van VNO-NCW.

Wij nemen aan dat u wordt overstelpt door alle communicatie over de crisis. Wij zullen, als daar aanleiding toe is, een extra nieuwsbrief uitsturen. Voor de laatste informatie kunt u altijd terecht op de website van de AVAG. We hebben daar een apart blok gemaakt voor alle informatie omtrent de corona-crisis. Kunt u iets niet vinden of zijn er specifieke vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat.

Ik sluit dit bericht af met u het allerbeste toe te wensen. Op de eerste plaats natuurlijk een goede gezondheid voor uzelf en uw dierbaren. Maar ik hoop ook dat u met uw bedrijf een weg weet te vinden in deze, tot voor kort, volstrekt ondenkbare omstandigheden. 

Take care, Annie van de Riet