Export agri & food sector in 2016 naar recordhoogte

De Nederlandse agri & food sector is toonaangevend op de wereldmarkte en groeit gestaag. In 2015 was de export van agri & food 90 miljard euro, in 2016 groeide deze export naar bijna 94 miljard euro.

Thema_Knowledge Sharing.jpg

De agri & food sector breekt hiermee een record. Van het totaal aan export behoorde 85 miljard euro aan agrarische producten en bijna 9 miljard aan landbouwmaterialen, -kennis en –technologie. Daarmee is de agri & food sector goed voor 22 procent van de totale export.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. De cijfers werden bekend gemaakt door Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) bij de opening van de Grüne Woche, werelds grootste internationale landbouwbeurs in Berlijn.

De uitvoer van agrarische producten steeg met ruim 3,6 miljard euro (+ 4,4 procent) naar 85 miljard euro; de grootste toename sinds 2011. De export betreft voornamelijk voedsel, zoals groente, fruit, zuivel, vlees en bewerkte producten, en daarnaast ook hoogwaardige sierteelt.

Opvallend is ook de toenemende vraag naar Nederlandse landbouwmaterialen, -innovaties en hoogwaardige technologie. Hiervan is voor bijna 9 miljard euro geëxporteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om energiezuinige kassen, systemen voor precisielandbouw (via GPS en drones) en nieuwe vindingen, waardoor gewassen beter bestand zijn tegen gevolgen van klimaatverandering en ziektes. De import van agrarische producten steeg in 2016 met 1,6 procent naar 57,1 miljard euro.

Staatssecretaris Van Dam:  'We slagen er goed in onze koppositie in Europa en in de wereld te versterken. De export van agri en food is opnieuw flink gegroeid. 'Made in Holland' staat allang niet meer alleen voor mooie tulpen en lekkere kaas. We worden wereldwijd ook steeds groter in agro-kennis en -technologie. In de toekomst willen we blijven bijdragen aan een goede, gezonde en duurzame wereldvoedselvoorziening. En dat kan ook, dankzij onze slimme, innovatieve producten en technologieën.'

Grüne Woche

Staatssecretaris Van Dam wil naast de wereldwijd gewaardeerde agri & food nadrukkelijk Nederlandse kennis en technologie in de etalage zetten. Op de Grüne Woche komt dat terug in de mix van klassieke elementen zoals tulpen, Frau Antje, kaas en vis en innovatieve agroconcepten waarmee de sector internationaal in toenemende mate hoge ogen gooit. Nederland is tijdens de Grüne Woche vertegenwoordigd met maar liefst 40 bedrijven.

Koploper in Europa

Met een export van agri & food ter waarde van 85 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten is Nederland koploper in Europa. Mondiaal wordt de lijst aangevoerd door de Verenigde Staten. Nederland staat op de tweede plek en de top-5 bestaat verder uit Duitsland, Brazilië en China. Van de totale export van 85 miljard euro is 24 miljard wederuitvoer; producten die Nederland importeert, bewerkt en vervolgens exporteert. Duitsland geldt als belangrijkste handelspartner van Nederland; een kwart van de agrarische export gaat naar onze oosterburen. Van de totale agrarische export blijft ruim driekwart (77 procent) binnen Europa. Het gaat dan vooral om tomaten, paprika’s, komkommers, vlees en zuivelproducten. Van buiten Europa is er vooral vraag naar Nederlandse bloemen en planten, gevolgd door vlees en zuivel.

Export van kennis en technologie

Nederland is niet alleen een belangrijke producent en wereldwijde leverancier van bloemen, groenten, vlees en zuivel, maar ook steeds meer van hoogwaardige agrarische producten, kennis en technologie. In 2016 bedroeg de uitvoer van onder andere landbouwmachines, meststoffen, speciale klimaatsystemen en toepassingen voor de voedingsmiddelenindustrie bijna 9 miljard euro (+2,2 procent ten opzichte van 2015), bovenop de 85 miljard euro aan traditionele landbouwgoederen. De export van kasmaterialen nam het sterkst toe (+370 miljoen euro). Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de exportvisie van staatssecretaris Van Dam. Die is erop gericht om de internationale koppositie van Nederland in agri & food te versterken door naast de traditionele landbouwproducten ook kennis en innovaties te exporteren en zo te helpen bij het verduurzamen van de wereldvoedselproductie. Dit is ook van belang voor het uitbannen van honger en ondervoeding in ontwikkelingslanden. Deze inzet staat hoog op de agenda bij handelsmissies en ook het Nederlandse ‘groen onderwijs’ – wereldwijd toonaangevend – speelt hierin een belangrijke rol. Onlangs concludeerde ook het Hague Centre of Strategic Studies dat de export van Nederlandse kennis naast het versterken van de economische positie van de Nederlandse agrarische sector kan bijdragen aan het oplossen van mondiale problemen, zoals klimaatverandering en de invloed daarvan op het wereldwijde voedselsysteem.

Bron: Rijksoverheid