Kansen - digitalisering en geopolitiek

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we een maand in een intelligente lockdown. We zijn allemaal in afwachting van de maatregelen na 28 april. We zijn al voorzichtig voorbereid dat er wellicht enige versoepeling gaat optreden, maar het opheffen van de beperkende maatregelen is nog niet in zicht. Het wordt in ieder geval een kwestie van lange adem. We zullen ons moeten instellen op de 1.5-meter economie. Wat betekent dit voor onze sector?

Ik heb inmiddels met zo’n 25 bedrijven gesproken en schuif ik wekelijks bij verschillende crisisoverleggen aan. Het beeld is wisselend. Bedrijven die zijn gericht op de sierteelt hebben het erg moeilijk. Producten worden niet afgenomen en orders geannuleerd. De vrees bestaat dat deze situatie niet snel zal veranderen. Wel of geen beperkende maatregelen hebben hier nauwelijks invloed op. Het ontbreekt de klanten aan liquide middelen om te investeren. In de voedingstuinbouw gaat het beter. In Europa kunnen lopende projecten veelal nog worden afgemaakt. Buiten Europa is dat moeilijker tot onmogelijk. Het is volstrekt onduidelijk wanneer we weer kunnen reizen. Eerst 2 weken in quarantaine voordat je een land in of uit mag, is bijzonder belastend.

Wat betekent Covid-19 voor de langere termijn? Dat de economie in 2020 fors gaat krimpen staat buiten kijf. De greenhouse technology sector is laatcyclisch. De effecten zullen dus nog lang voelbaar zijn. 2020 wordt voor veel bedrijven een slecht jaar. Maar is 2021 normaal? Dat hangt van de orderintake van de komende maanden af.
Ik begrijp dat deze na de eerste schrik bij de meeste bedrijven weer op gang komt. Laten we rekening houden met een terughoudende investeringsbereidheid.
Dit mede vanwege de angst dat het virus opnieuw actief kan worden en opnieuw beperkende maatregelen zal vragen. En dat veel klanten eerst zelf vlees op de botten nodig hebben voordat ze kunnen gaan investeren.

Twee ontwikkelingen daarbij lijken me voor onze sector van belang. De versnelde digitalisering en geopolitiek. De digitalisering is in een stroomversnelling gekomen. We gaan zelfs de ALV voor de eerste keer van ons bestaan digitaal organiseren! Ik denk dat we nu vaker installaties op afstand gaan uitlezen en gaan aansturen. Het digitale telen komt zo veel dichterbij. Mooie kansen voor onze bedrijven.

Covid19 heeft de voedselstromen in de wereld bloot gelegd. En daarmee de afhankelijkheid van andere landen. Het ligt voor de hand dat de voedselbeschikbaarheid hoog op de agenda komt. Zeker van landen die netto-importeur zijn. Feeding the cities is nog nooit zo actueel geweest. Dit biedt kansen voor de greenhouse technology sector om productiecapaciteit te leveren voor de voedingstuinbouw. Overheden en investeerders zullen het belang daarvan inzien. De AVAG-leden hebben een vooraanstaande positie op het internationale greenhouse-toneel dus dat biedt kansen!

Mochten wij u vanuit AVAG ergens bij kunnen ondersteunen, laat dit dan aan ons weten.
Ik wens u veel sterkte in deze uitzonderlijke periode.

Annie van de Riet