DGD en AVAG slaan handen ineen voor internationalisering tuinbouw

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van AVAG hebben de leden positief gestemd over samenwerking met Dutch Greenhouse Delta (DGD). Met deze beslissing worden de internationaliseringsactiviteiten van AVAG en DGD op elkaar afgestemd en waar mogelijk gebundeld. Dit besluit toont aan dat de tuinbouwsector het collectieve belang en de noodzaak ziet van samenwerking op internationaal vlak.

Mirjam Boekestijn en Annie van de Riet.jpg

AVAG en DGD geloven dat samenwerking op internationalisering, bijdraagt aan het efficiënt en slagvaardig promoten van de Nederlandse tuinbouwsector in het buitenland. Op dinsdag 12 december werd er dan ook unaniem gestemd voor deze samenwerking door de aanwezige leden op de ALV van AVAG.

AVAG Greenhouse Technology Center

Branchevereniging AVAG Greenhouse Technology Center vertegenwoordigt 80 bedrijven uit de tuinbouwtechniek en heeft internationalisering als één van haar kernpijlers. Doel is om de zichtbaarheid van de AVAG-bedrijven in het buitenland te vergroten. Haar inspanningen op internationaal vlak bestaan onder meer uit het regisseren van het strategisch beurs programma GreenTech Amsterdam en GreenTech Americas, marktverkenningen, handelsmissies en het participeren in netwerken zoals VNO-NCW, PlantNet International, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal en Greenports Nederland.

 

 

Dutch Greenhouse Delta

Dutch Greenhouse Delta vormt sinds 2018 een krachtig platform dat de Nederlandse tuinbouw internationaal promoot en zakelijke kansen in kaart brengt. Binnen DGD slaan vooraanstaande Nederlandse bedrijven, onderwijs en overheid de handen ineen voor het opbouwen van commerciële relaties in regio’s waar significante groeimogelijkheden voor de sector liggen.

Krachten bundelen op internationaal vlak

Beide partijen blijven onafhankelijk, maar voegen hun kennis, ervaring en netwerk samen om de internationaliseringsactiviteiten efficiënter in te richten. De komende periode wordt de samenwerking verder geïmplementeerd. AVAG heeft eerder samenwerkingen op strategische thema’s gerealiseerd met het kwaliteitskeurmerk HortiQ en de innovatiestichting Hortivation. Voor de internationale promotie van de sector wordt samen opgetrokken via het DGD-merk, dit wordt breed gedragen en internationaal herkend.

 Het AVAG-bestuur beveelt aan dat haar leden ook partner worden van DGD. Vanaf 1 januari 2024 wordt het DGD partnerschap voordeliger en toegankelijker, zowel voor AVAG-leden als voor andere tuinbouworganisaties. Dit partnerschap omvat marktverkenning en promotie door DGD, met mogelijkheden tot uitbreiding naar landentafels. Deze landentafels focussen op lokale uitdagingen en kansen in regio's als China, India en de Golfregio. De landentafels bouwen aan langdurige relaties waar commerciële kansen uit voortvloeien.