Data en services vormen het grootste component in de groei van robotisering

Data en services vormen het grootste component in de groei van robotisering “Robotisering biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen, waarbij data en services het grootste component van de groei voor hun rekening zullen nemen”, stelt keynote speaker Jan de Ruyter tijdens het Future Trends & Innovations Event, the next step in Horticulture Technology. De Sector Banker bij de ABN AMRO prikkelde de ruim 200 toehoorders met de stelling dat een verdrievoudiging van de markt voor agrarische robots in 10 jaar mogelijk is.

Future Trends & Innovations_ Keynote Jan de Ruyter.jpg

“Er is nu momentum. De schaarste aan arbeiders en vruchtbare landbouwgrond, en de transitie naar een duurzame voedselproductie zijn belangrijke katalysatoren voor deze groei”, aldus De Ruyter. “De toegang tot kapitaal, de gefragmenteerde kennis en dataconnectiviteit zijn echter knelpunten die de sector moet oplossen om te kunnen profiteren van de kansen die robotisering biedt. Nederland is geen wereldspeler op het gebied van robotica, maar kan haar positie versterken door het doorvoeren van onder andere standaardisatie, harmonisatie van EU-wetgeving, opstellen van dataprotocollen en de kansen te benutten die Product-as-a-Service biedt”.

Young AVAG presenteerde hun visie op de tuinbouwtoekomst. De talenten van Young AVAG voorzien tal van innovaties in de kas 2030 zoals geïntegreerde transparante zonnepanelen in het kasdek, drones voor het scouten en verspreiden van gewasbeschermingsmiddelen en vergaande integratie van systemen. Het belang van data werd extra benadrukt met een oproep aan telers: “Start met het inrichten van sensoren gekoppeld aan een dataplatform, zodat de juiste beslissingen genomen worden op basis van objectieve data, waarbij de plant altijd centraal blijft staan”. Ook zal het belang van netwerken ten behoeve van het bufferen van elektriciteit, warmte, CO2, teeltwater en nat substraat fors toenemen.

Na het plenaire programma konden de bezoekers kiezen voor diverse parallelsessies waar concrete innovatieprojecten centraal stonden, zoals crops handling, dataplatformen en vijf innovaties die de tuinbouw gaan veranderen. Ook werden de bezoekers van het Future Trends & Innovations Event geprikkeld met innovatieprojecten waarbij de tijdslijn tot implementatie tussen de 5 en 10 jaar zal zijn, zoals Autonomous Growing, autonoom vliegende drones en CO2 capture.

Het "Future Trends & Innovations, the next step in Horticulture Technology" event werd georganiseerd door AVAG, Stichting Hortivation en TNO, in samenwerking met de GreenTech en vond plaats op 1 december in het World Horti Center in Naaldwijk.

Future Trends & Innovations_digitaal event.jpg