Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

Hoe moet je als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Daarover gaat deze handreiking van MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen.