Corona

Op deze pagina houden we u op de hoogte betreft het Corona Virus

AVAG schoof maandag 16 maart aan bij een crisisoverleg met Greenport NL, VNO-NCW, de topsector, de Rabobank, verschillende ministeries en alle brancheverenigingen in de tuinbouw. Reden voor deze bijeenkomst was om de impact en de gevolgen van het coronavirus in de sector te bespreken.
Uitgangspunt is het analyseren van de actuele situatie rondom het virus en het bespreken van de problemen die de glastuinbouwsector daarvan ondervindt.

Bedrijven die vragen of opmerkingen hebben over het coronavirus kunnen contact opnemen met het secretariaat via info@avag.nl of, telefoon 0174-446660

Lees hier het persbericht dat n.a.v. dit overleg is gemaakt.

Bereikbaarheid AVAG

AVAG is per e-mail en telefonisch bereikbaar. Neem daarom voor vragen contact op met het secretariaat via info@avag.nl of 0174-446660.

Crisisnummers

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. 
Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00.
Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Schade beperken

Uitgangspunt van VNO-NCW en MKB-Nederland is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. ‘Dit gaat het normale ondernemersrisico immers ver te boven en de hele samenleving is er bij gebaat dat werk niet onnodig verloren gaat en zaken zoveel mogelijk kunnen doordraaien, aldus de organisaties.

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ze hebben te maken met de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd, kunnen geen of moeilijker zaken doen met buitenlandse partners, krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, hebben te maken met stijgende transportkosten of beurzen en reizen die worden afgezegd.

De ondernemersorganisaties staan op dagelijkse basis in contact met de overheid over de laatste stand van zaken. De bijgaande scenario’s zijn ook uitgewisseld met de overheid.
Lees bijgevoegde notitie die bij de vier scenario’s hoort. Bijgevoegd ook de vier scenario’s en welke maatregelen bij welk scenario passen.
Op de website van VNO-NCW staan meer tips in het coronadossier over wat je kunt doen als ondernemer om verspreiding van het coronavirus en dergelijke tegen te gaan. 

Regelingen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check hier wat je mogelijkheden zijn.

 

Vanuit de overheid zijn er diverse informatie sites beschikbaar zoals:

Deze maatregelen kun je treffen in magazijn

Handreiking coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

Het Coronavirus is eind februari 2020 ook definitief vastgesteld in Nederland. Na het eerste ziektegeval op 28 februari is het aantal vastgestelde na drie dagen al opgelopen tot achtien. Een aantal dat ongetwijfeld nog verder zal stijgen. Hoe moet je als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier om gaan met de gevolgen van het coronavirus? Daarover gaat deze handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen.


De handreiking bevat een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, Human Capital Care, FME, OVAL, OSB, Inretail en het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie in Brussel. Op de website van het RIVM is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden.

Die adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, thuis werken enz. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.

Download rapport

maatregelen-nl.png