Corona update - laatste update 23 maart 2020

Hier kunt u de laatste informatie vinden rond het coronavirus

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.
Maatregelen zijn:
  • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  •  Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  •  Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  • Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
Ga naar de website voor meer informatie

Overzichtspagina's corona

Alle informatie over het coronavirus staat op www.vno-ncw.nl/coronavirus en www.mkb.nl/coronavirus.
Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Informatie vanuit RVO over Corona en Internationaal Zakendoen

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen

Noodpakket

Het kabinet heeft 17 maart 2020, het Noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp-ers en bedrijven in staat moeten stellen om de moeilijke periode wegens de uitbraak van het coronavirus te overbruggen. Onderdeel van het pakket is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar.

Ga naar de website voor meer informatie

Maak een worst-case-scenario

Veel ondernemers bellen met de vraag: ‘Haal ik de zomer van 2020 nog wel als inkomsten uitblijven?’, zo meldt het coronaloket (van KVK, VNO-NCW, MKB-Nederland en EZK). Het advies dat ze krijgen is om een worst-case-scenario te maken tot de zomer. ‘Breng alle uitgaven, verplichtingen in kaart maar ook geld dat je nog tegoed hebt. Bereken hoeveel liquiditeit je nodig hebt om deze maanden te overleven.’ Het coronaloket kan vervolgens schetsen welke regelingen en financieringsmogelijkheden van de overheid er nu zijn.

Lees hier de veelgestelde vragen van het coronaloket

Vitale sector

Van een van onze leden kregen we de vraag of de AVAG-leden behoren tot de zogenaamde vitale sector.

• er zijn vitale processen gedefinieerd; hiertoe wordt niet de tuinbouw gerekend
• er zijn vitale beroepen gedefinieerd; hiertoe behoort (personeel in) de voedselketen.
Wat het Uitvoeringsteam betreft hoort hiertoe ook de toeleveringssector, dus AVAG leden en hun activiteiten, voor zover betrekking hebbend op het gaande houden van de processen in kassen voor voedingstuinbouw gewassen.


De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Check hier je regelingen

Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.

COVID-19: EU Member States join forces to keep priority traffic moving

Naar aanleiding van een meeting van EU ministers, zijn er afspraken gemaakt omtrent transport tijdens de corona crisis. 
Lees hier het volledige bericht (EN)

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.
Lees hier verder

Rabobank heeft zojuist bevestigd dat deze uitstel ook geldt voor AVAG-bedrijven.

Wegwijzer voor ondernemers

Download hier een compacte wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen
0.jpg